Strona Główna

 

Archiwum artykułów

 

 Bezpieczna +

 

Wraz z nowym rokiem szkolnym nasza szkoła przystąpiła do nowego projektu BEZPIECZNA+. Program ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią oraz zwiększenie świadomości dzieci i rodziców na temat zagrożeń, z którymi może zetknąć się uczeń. W ramach projektu przewidzianych jest cykl działań dotyczących przedsięwzięcia a efektem końcowym będzie wydanie kalendarza na rok 2017 dokumentującego realizację projektu oraz propagującego bezpieczne spędzanie czasu.