Strona Główna

 

Archiwum artykułów

 

Dzień Ziemi

W kwietniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi, któremu w tym roku przyświecało hasło „W kierunku natury”. Towarzyszyły mu liczne działania poświęcone różnorodności biologicznej i jej ochronie, szczególnie ważnej tematyce w kontekście efektu cieplarnianego, wzrostu zanieczyszczeń wód, powietrza i gleby. Na lekcjach przyrody uczniowie poszerzyli wiedzę na temat bioróżnorodności, czyli istnieniu na Ziemi wszelkich form życia wraz z całą ich zmiennością. Uatrakcyjnieniem były gry i zabawy oraz quizy ekologiczne. Na szkolnym korytarzu pojawiły się gazetki ścienne dotyczące realizowanej tematyki oraz prace plastyczne wykonane przez uczniów klas 4 poświęcone roślinom i zwierzętom znanych środowisk.

21.04.2017r podczas przerw międzylekcyjnych odbyła się zbiórka baterii pod hasłem „Ekoprzerwa dla Ziemi”. Dla uczniów klas 5 przygotowano lekcję otwartą pod hasłem „Moja Ziemia – mój dom”. Podczas zajęć uczniowie klasy 6c zaprezentowali swoim młodszym kolegom jakie niebezpieczeństwa niesie zanieczyszczenie środowiska oraz jak chronić przyrodę. Lekcję uświetniły wiersze, prezentacje, film edukacyjny, a na zakończenie wspólnie odczytano „Dekalog Młodego Ekologa”.

Uczniowie klasy 4b posadzili drzewa i krzewy. Nasze Lokalne Centrum Ekologiczne wzbogaciło się o nowe okazy które stanowić będą doskonałą pomocą dydaktyczną. Rośliny pozyskaliśmy od naszego zaprzyjaźnionego ogrodnika – p. Agnieszki Jakubowskiej, która wspomaga nasze prace przy zagospodarowaniu szkolnych  terenów zielonych.

Podczas wspólnych spotkań wręczono nagrody za największą ilość zebranych baterii w szkolnym konkursie: I miejsce zdobyła Laura Polańska z klasy II c, II miejsce Wiktor Wychowałek z klasy I b, a III Bartosz Kołaczkowski- uczeń klasy 5b.

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy tytuł Laureata II Edycji Konkursu Ekologicznego „Edukujemy – Pomagamy” w kategorii konkurujemy zorganizowanego przez REBA Organizacja Odzysku S.A.

B. Kalinowska, M. Kosowska, A. Rudzka