Strona Główna

 

Archiwum artykułów

 

World Water Day – Światowy Dzień Wody

W dniach 20-24 marca w naszej szkole odbył się happening dotyczący WODY. Światowy Dzień Wody obchodzony jest corocznie od 1993 r. w dniu 22 marca. W tym roku są to dwudzieste czwarte obchody tego święta. Hasło przewodnie tegorocznego Światowego Dnia Wody to „Woda i ścieki”. Ma ono zwrócić uwagę na zależności, jakie występują między ekosystemami wodnymi, a ściekami. Powstające w wyniku działalności człowieka ścieki mają ogromny wpływ na stan i jakość wody. Dlatego należy skupić się na racjonalnym zarządzaniu gospodarką ściekową i wykorzystać jej potencjał w sposób poprawiający stan wód, a nie marnować go.

Członkowie szkolnego koła LOP przygotowali na holu gazetkę informacyjną dotyczącą wody i przysłów z nią związanych. Uczniowie wykonali plakaty nt. oszczędnego gospodarowania wodą. Na lekcjach przyrody zostały przeprowadzone krótkie prelekcje. Światowy Dzień Wody to dobry moment na uświadomienie społeczeństwu, że należy szanować wodę.

Zatem chrońmy, ceńmy i oszczędzajmy WODĘ!

Monika Kosowska