Strona Główna

 

Archiwum artykułów

 

 SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2016

 „Nauka zwana ekologią pomaga nam zrozumieć, że nasz glob nie jest zamieszkiwany przez bezładną mieszaninę żyjących obok siebie gatunków. Wszystkie rośliny, zwierzęta (także ludzie) powstały, by istnieć w dokładnie wypracowanej równowadze. Równowagę tę łatwo zniszczyć. Coraz więcej ludzi zaczyna to rozumieć i próbuje zmienić styl życia na bardziej przyjazny dla środowiska”.

(cytat z podręcznika do języka polskiego GWO)

„Sprzątanie świata” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii. To wspólna lekcja promująca „nieśmiecenie”, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań niwelujących negatywny wpływ człowieka na środowisko. Od roku 1994, w trzeci weekend września, młodzież, dorośli i wszyscy ci, którym zależy na przyrodzie, prowadzą działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, ich selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukują i usuwają tzw. dzikie wysypiska. Towarzyszą im: zakładanie terenów zielonych, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizacja konkursów (plastyczne, piosenki), wystaw, festynów i in.

16 września nauczyciele klas I – V poprowadzili w klasach zajęcia dotyczące ekologii, a uczniowie klas VI, wspólnie z wychowawcami, uczestniczyli w porządkowaniu przydzielonych terenów miejskich. Były to ulice: Popiełuszki, Polna, Słoneczna, Szarych Szeregów, E. Plater, Pułaskiego, Bema, Żwirki i Wigury, WOP, Wyszyńskiego, Okrężna, Zielona, Św. Gertrudy, Tynieckiego oraz park przy ulicy ks. Tynieckiego i byłym UG, droga do MOPS-u, jak też cały teren szkoły. Dodatkowo uczniowie klasy 4b prowadzili zabiegi pielęgnacyjne w przyszkolnym ogrodzie „Lokalne Centrum Ekologiczne”.

Słoneczna aura sprzyjała podejmowanym działaniom i integracji zespołów klasowych.

Szkolne Koło Artystyczne