Strona Główna

 

Archiwum artykułów

 

Zimowe Ptakoliczenie 2017

Za nami kolejne Zimowe Ptakoliczenie (dawniej Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach), które wzorowane jest na brytyjskim „Big Garden Birdwatch”. Odbywa się, podobnie jak jego brytyjski odpowiednik, zawsze w ostatni weekend stycznia. Jest coroczną akcją edukacyjną, w której każdy może zanotować, ilu przedstawicieli danego gatunku odwiedza karmnik, ogród, skwer przed blokiem lub okoliczny park.

W piątek 27 stycznia młodzi ornitolodzy z naszej szkoły, wybrali się na spacer w ramach Zimowego Ptakoliczenia. Przewodnikiem była nauczycielka przyrody, pani Monika Kosowska, członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Celem wyprawy było poznanie ptaków zimujących jak najbliżej człowieka i lepsze ich poznanie. Dzieci z ciekawością mogły obserwować ptasich przyjaciół wokół nas. W czasie wycieczki nie tylko nauczyły się rozpoznawać podstawowe gatunki ptaków, ale także dowiedziały się, gdzie najłatwiej je obserwować oraz jak mądrze pomagać im zimą i czym dokarmiać. Królową darłowskich parków i skwerów została, już po raz kolejny, kaczka krzyżówka – naliczono 242 osobniki, drugie miejsce zajęła  mewa srebrzysta – 79 osobników, a trzecie kawka – 37 osobników.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków na podstawie wyników obserwacji przygotowuje zestawienie ptaków najliczniej spotykanych o tej porze w parkach i ogrodach. Obserwacje umożliwiają także zauważenie ciekawych zjawisk zachodzących w ptasim świecie.