Artykuły bieżące

Archiwum artykułów

Świetlik

 

Dni Walki z Otyłością

W dniach 23-31 października w naszej szkole obchodziliśmy nie dzień ale dni walki z otyłością. Otyłość i nadwaga jest ogromnym problemem społecznym i uważana jest za jedno z głównych zagrożeń cywilizacyjnych rozwiniętych społeczeństw. Jest również jednym z najczęstszych zaburzeń rozwoju u dzieci szkolnych. Gwałtowny wzrost częstości jej występowania będący wynikiem zmiany nawyków żywieniowych i zmniejszonej aktywności fizycznej - stanowi czynnik ryzyka w przypadku wielu chorób zagrażających życiu. Dlatego tak ważne jest zapobieganie, polegające na proponowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Podejmując ten temat na lekcjach wychowania fizycznego i lekcjach wychowawczych w klasach IV-VII przede wszystkim chcieliśmy modelować zachowania uczniów tj. odżywianie, aktywność fizyczną, profilaktykę prozdrowotną w celu wykształcania określonych nawyków postawy zdrowotnej mającej wpływ na styl życia i stan zdrowia. Rozmawialiśmy o racjonalnym odżywianiu (podstawowe zasady diety, liczbie i regularności posiłków, odpowiednio zbilansowanej diecie, jakości spożywanych produktów, etykietach na produktach). Rozwiązywaliśmy krzyżówki, wykonywaliśmy szereg zadań praktycznych pogłębiających wiedzę naszych uczniów. Wszystko to łączyliśmy z ulubioną przez uczniów aktywnością fizyczną. Uczniowie bardzo włączyli się w akcję z zapałem uczestnicząc w zajęciach. Na lekcje przychodzili w koszulkach, na których umieścili hasła propagujące zachowania prozdrowotne. Przygotowali plakaty dotyczące zdrowego odżywiania.

Wszystkie te działania przyczyniły się do zwiększenia świadomości społecznej nasze braci szkolnej w kwestii prawidłowego odżywiania.

B. Żmuda, R. Wiernicki