Artykuły bieżące

Archiwum artykułów

Świetlik

 

„Idźmy naprzód z nadzieją”

Pod takim hasłem obchodziliśmy 8 października XVII Dzień Papieski. Jak co roku Szkolne Koło Caritas przy naszej szkole wraz z Parafialnym Zespołem Caritas przy parafii św. Gertrudy wzięło udział w całodziennej zbiórce ofiar na stypendia dla zdolnej i ubogiej młodzieży organizowanej przez fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Patrząc na zaangażowanie członków Szkolnego Koła Caritas wiele osób z uśmiechem mówiło: „Dzieci, które kwestują na rzecz innych dzieci i młodzieży to dopiero nadzieja. Nadzieja, że wyrosną z nich ludzie wrażliwi na potrzeby innych.” Jednak śmiało można powiedzieć, że dzieci, które w wolny dzień wstają wcześnie, by już od 815 pełnić swój dyżur przy zbiórce już są wrażliwe na potrzeby innych. Choć potrzebują jeszcze formacji i pewnie niejednokrotnie przyjdzie im borykać się z negatywnymi komentarzami to dzisiejsza akcja przyniosła uczestnikom sporo radości w myśl hasła: „Więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu.”

Wielkie podziękowania należą się Mamom, które wspomogły opiekunów pełniąc dyżur przy dzieciach. Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy przyprowadzili dzieci na akcję i tym, którzy towarzyszyli swoim pociechom podczas jej trwania. Dziękujemy też Mamie, która robiła pamiątkowe zdjęcia. 

Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas

Grażyna Ososko i Krystyna Staruch