Strona Główna

 

Archiwum artykułów

 

Ekowalentynki – ekologiczna przerwa dla Ziemi

13 lutego uczniowie naszej szkoły zachęcali do alternatywnej formy Walentynek - ekologicznej akcji na rzecz Ziemi.

Baterie są niezwykle szkodliwe dla środowiska i mogą stanowić odpady niebezpieczne. Zawierają one szereg substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka i dla środowiska. Są to głównie metale ciężkie jak ołów, rtęć, kadm, lit, nikiel, a także substancje tworzące elektrolit (kwasy, zasady), które mają właściwości żrące i powodują korozję. Dzięki segregacji i właściwemu unieszkodliwianiu baterii substancje te nie zanieczyszczą gleby oraz wód podziemnych i powierzchniowych.

Wystarczyło przynieść kilka niepotrzebnych, zużytych baterii, aby otrzymać słodki upominek i przyczynić się do segregowania toksycznych odpadów. Akcja cieszyła się bardzo dużym uznaniem wśród uczniów, którzy chętnie się do niej włączyli. Wszystkim chcącym pomagać naszej planecie serdecznie dziękujemy.

Monika Kosowska, Barbara Kalinowska