Strona Główna

 

Archiwum artykułów

 

Trójka Laureatem IX edycji konkursu Funduszu Naturalnej Energii!!!

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie wygrała grant finansowy w kwocie 9997,34 zł na realizację ekologicznego projektu „Energetyczni.pl”. Jego autorką jest nauczycielka biologii – mgr Monika Kosowska. Konkurs był skierowany do pięciu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. W tym roku na konkurs wpłynęło łącznie 112 wniosków o dofinansowanie. Darłowska „Trójka” znalazła się w gronie czterech szkół z województwa zachodniopomorskiego, które je otrzymają.

Organizatorem konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A., partnerem zaś Fundacja „Za górami, za lasami”.

Zwycięski projekt dotyczy szeroko rozumianego pojęcia energii. Jego celem jest uzmysłowienie roli zużycia energii, sposobów jej oszczędzania, uzyskiwania i wykorzystania energii odnawialnej. Zrealizowane będą następujące działania: I - warsztaty dla dzieci nt. energii odnawialnej (doświadczenia i eksperymenty), II - Ekojazda – happening dla mieszkańców Darłowa, III – Ecoevent – bogaty program kilkugodzinnych atrakcji i aktywności z produkcją i wykorzystaniem zielonej energii, IV – Konkurs „Z energią za pan brat” dla uczniów klas 8. Dzięki projektowi chcemy zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzania czasu, zwłaszcza w gronie rodzinnym, uświadomić, że ekologia idzie w parze z ekonomią i można dzięki niej zaoszczędzić pieniądze. Ważnym efektem będzie też integracja środowiska lokalnego, a zakupiony sprzęt posłuży nam także w kolejnych latach. Uczestnicy projektu najpierw poznają, a później rozpowszechnią wśród mieszkańców zasady zrównoważonego rozwoju, podkreślając rolę energii odnawialnej oraz zachęcą do oszczędzania energii w życiu codziennym.

Ogromną wartością w projektach, które zostały wybrane do dofinansowania, jest łączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi działaniami. To połączenie służy poznaniu przyrody, zachęceniu do odkrywania i doświadczania jej uroków. Co roku do realizacji poszczególnych działań projektowych zapraszani są specjaliści reprezentujący wiele instytucji, dla których ochrona przyrody jest wspólnym mianownikiem oraz przyczynkiem do długotrwałych działań na rzecz środowiska naturalnego.” – ocenia Urszula Fabianiak, Wiceprezes Fundacji „Za górami, za lasami” – Partnera Społecznego konkursu.