Statut

Statut Szkoły  - tekst jednolity z dnia 29.08.2016r.

 

 

Załączniki

Program wychowawczy

Program profilaktyczny

Wewnątrzszkolny System Oceniania