PISEMKO KATECHETYCZNE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE

POD PATRONATEM PARAFII ŚW. GERTRUDY

 

NR 1                                                     PAŹDZIERNIK 2008

 

 

   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Kochani Świetlikowcy!

 

Witamy w pierwszym w tym roku szkolnym numerze „Świetlika”. Życzymy wszystkim samych sukcesów w nauce i jak najwięcej plusowych punktów z zachowania.

W tym roku do redakcji „Świetlika” dołączyli uczniowie z klas IV-VI. Mamy nadzieję, że dzięki temu tematy poruszane w kolejnych numerach będą dotyczyły tego, co najbardziej interesuje naszych czytelników. Pierwsze artykuły napisane przez uczniów zamieszczamy już w tym numerze. Osoby, które chciałyby dołączyć do redakcji zapraszamy na spotkania kółka redakcyjnego we wtorki w godz. 1305-1350 do czytelni multimedialnej.

Od następnego numeru chcielibyśmy uruchomić dział „Głos uczniów”, w którym moglibyśmy odpowiadać na Wasze pytania dotyczące religii i nie tylko. Pytania można składać do katechetek lub do Dominiki Madejczyk, Klaudii Wrzesień, Emilii Chyły i Kingi Pakmur z kl. V E.

W tym numerze przedstawiamy kilka najważniejszych wiadomości październikowych. Rozpoczynamy też stały na ten rok dział – Trochę nowego z roku Pawłowego, w którym pragniemy przybliżyć Wam sylwetkę Apostoła Narodów Św. Pawła.

 

 

 

       

 

Tradycyjnie już zanim zacznie się październik katecheci przeprowadzają kolejne lekcje o różańcu. Zdarza się, że uczniowie od razu mówią: „a myśmy to mieli w zeszłym roku”. Niestety, kiedy padają pytania o to jak odmawiać różaniec, czy też o tajemnice niewiele osób potrafi na nie odpowiedzieć. Nie będziemy tu po raz kolejny przedstawiać tego, co macie już na lekcjach religii.

Chcemy tylko przedstawić krótką historię tej modlitwy ulubionej przez Sługę Bożego Jana Pawła II.

 

RÓŻANIEC-(z łac. rosarium-ogród różany) - nazwa modlitwy w religii katolickiej, pierwotnie znanej pod nazwą Psałterza Najświętszej Maryi Panny, znanej i odmawianej od czasów średniowiecznych, przechodzącej liczne przeobrażenia; obdarzonej przez wielu wiernych szczególną czcią i wiązanej z licznymi objawieniami.

 

 

Słowo ''różaniec'' utożsamione  jest  również  z  charakterystycznym sznurem modlitewnym, używanym do odliczania liczby  powtórzeń  kolejnych części modlitwy, którego prawidłową  nazwą  jest  koronka. Obecna  forma  samego  sznura  modlitewnego  ewoluowała  wraz z  modlitwą. Najbardziej nowoczesne formy przyjmują postać pieśni oraz kart modlitewnych.

 

 

 

 

  

 

 

 

HISTORIA

Różaniec zapoczątkowany został prawdopodobnie przez świeckich jako naśladownictwo Liturgii Godzin obecnej w zgromadzeniach zakonnych, podczas których mnisi modlili się codziennie za pomocą 150 psalmów. Osoby świeckie, nie potrafiące zwykle czytać, zastąpiły psalmy pięćdziesięcioma, a nawet stu pięćdziesięcioma ''Zdrowaś Maryjo''. Modlitwa ta, przynajmniej w pierwszej swej połowie tak bardzo związana z Biblią, datuje się zgodnie ze starożytnymi rycinami w miejscach zebrań chrześcijan, na co najmniej początki drugiego wieku. Z czasem rozpoczęto używanie sznura z paciorkami, aby śledzić dokładną liczbę modlitw. Różaniec zastąpił popularną praktykę modlitewną składającą się z recytowania 50 psalmów w trzech seriach lub po 150 za jednym razem. Zamiast psalmów odmawiano 150 razy ''Modlitwę Pańską'', którą w średniowieczu zmieniono ma ''Pozdrowienie Anielskie''. Forma modlitwy ustaliła się przy końcu XVI wieku i nie zmieniła się, aż do początku XX wieku w związku z dodaniem modlitwy fatimskiej. Jej rozszerzenia poprzez wprowadzenie nowej części, tajemnic światła (nazywanych niekiedy świetlistymi) dokonał papież Jan Paweł II. Miało to miejsce w opublikowanym 16 października 2002 roku (w 24. rocznicę jego pontyfikatu) w liście apostolskim pod tytułem ''Rosarium Virginis Mariae''

 

150 rocznica objawień w Lourdes

11 lutego 1858 roku Bernadeta Soubirous, 14-letnia francuska wieśniaczka w ogrodzie Massabielle nad rzeką Gave we Francji najpierw usłyszała dziwny szum, a następnie zobaczyła światłość, z której wyłaniała się postać kobiety. Było to pierwsze z osiemnastu objawień Bernadety.

Bernadeta urodziła się w 1844 roku w ubogiej rodzinie. Dzieciństwo spędziła w młynie Boly, w 10 lat później rodzina w poszukiwaniu pracy przeprowadziła się do Lourdes. Ojciec Bernadety był najemnym robotnikiem, ale nie był w stanie wyżywić 6-osobowej rodziny. W 1855 r. w Lourdes 44 panowała epidemia cholery, dziewczynka na nią nie zachorowała, ale zaczęła chorować na astmę. W zimie 1856 roku nie mają, czym zapłacić za mieszkanie, rodzina Soubirous przeprowadziła się do izby mieszczącej się w byłym wiezieniu w Cachot. W tym samym czasie ojciec dziewczynki zostaje oskarżony o kradzież i aresztowany. Bernadeta zostaje wysłana do Bartes, aby paść owce, po kilku miesiącach wraca jednak do Lourdes. 11 lutego 1858 roku udając się do lasu w poszukiwaniu opału przeżywa swoje pierwsze objawienie. Objawienia powtarzają się do 16 lipca. Podczas kolejnych objawień pojawia się coraz więcej osób, nawet 1000. W czasie spotkań Matka Boska przedstawiła się jako Niepokalane 00. Poczęcie.

Bernadeta nie mogła jednak wiedzieć, że tak nazywana jest Matka Boska, ponieważ nie potrafiła ani czytać, ani pisać.

Gdy rozeszła się wieść o objawieniach pojawiały się liczne osoby, które chciały wykazać, że Bernadeta jest obłąkana. Podczas jednego ze spotkań wyzdrowiała jedna z uczestniczek spotkania. Po objawieniach Bernadeta wstąpiła do klasztoru w Nevers i była tam pielęgniarką. Zmarła w wieku 35 lat. Według świadków jej ciało nie uległo rozkładowi. Jej objawienia zostały uznane za rzeczywiste przez Kościół, a cuda towarzyszące modlitwom w grocie za dowód ich autentyczności. Obecnie grota w Lourdes jest miejscem pielgrzymek tysięcy wiernych z całego świata. Wierzą oni, że źródło wypływające z groty ma uzdrawiającą moc. W tym roku w dniach 13-15 września papież Benedykt XVI udał się z oficjalną pielgrzymką do Lourdes, aby uczestniczyć w obchodach 150 rocznicy objawień.

 

 

 

  

      

 

              29 czerwca 2008r. papież Benedykt XVI otwarciem Drzwi Świętych symbolicznie rozpoczął obchody roku świętego Pawła, który potrwa do 29 czerwca 2009 r. Rok Świętego Pawła ma upamiętnić 2000 rocznicę urodzin Apostoła.

 Na ten rok zostały zaplanowane różnego rodzaju wydarzenia dla uczczenia i przybliżenia wiernym osoby św. Pawła – Apostoła narodów.

W naszej szkole poznajemy św. Pawła dzięki lekturze Dziejów Apostolskich. Redakcja „Świetlika” włączając się w obchody roku św. Pawła otwiera nowy dział: „Trochę nowego z roku Pawłowego”, w którym będą zamieszczane artykuły dotyczące św. Pawła przygotowane przez uczniów – członków kółka redakcyjnego.

           

 

OSOBOWOŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ

Mówił z pełnym przekonaniem, tonem nie znoszącym sprzeciwu. Był to krzepki, wąsaty jegomość o wysokim głosie. Wśród katolików utrwalił się obraz świętego Pawła jako człowieka zamkniętego w sobie, zgorzkniałego i nieprzejednanego, gotowego zawsze wyciągnąć miecz. Czy naprawdę był takim człowiekiem?

Absolutnie nie. Ta niesłuszna ocena jest po prostu owocem ludzkiej wybujałej wyobraźni.

 

Z PRZEŚLADOWCY W APOSTOŁA

Był 10 lat młodszy od Jezusa, ale nigdy osobiście Go nie spotkał. W drodze do Damaszku przeżył nawrócenie, które tak zmieniło jego życie, ze stał się jednym z najbardziej dynamicznych głosicieli Chrystusa. Świadectwa podają, że urodził się pomiędzy 7 a10 rokiem po Jezusie w Tarsie, mieście leżącym na terenie dzisiejszej Turcji, blisko granicy z Syrią. Grecy, Rzymianie i Żydzi i inne mniejsze narody tworzyły tam społeczność, która chociaż w każdym z przypadków nakazywała pielęgnowanie własnej odrębności – nieuchronnie przenikała się i na siebie oddziaływała. Tamtejsi Żydzi często posługiwali się podwójnym imieniem. W przypadku Pawła było to żydowskie imię Szaweł (Saul – uproszony u Boga) i grecko-łacińskie Paulus. To drugie imię z czasem stało się jego imieniem chrześcijańskim i pod nim zaczęto rozpoznawać

go jako apostoła. Szaweł, jak przystało na kogoś wychowanego w kulturalnym świecie, biegle władał językami greckim i aramejskim. To pomogło mu w jego licznych podróżach misyjnych. Zwyczajem było, że jako młody faryzeusz, należący do rodu Beniamina, musiał wyuczyć się jakiegoś rzemiosła. Nauczył się wyrabiania tkanin namiotowych.

 

PRZEŚLADOWCA CHRZEŚCIJAN

W młodości Szaweł został wysłany przez ojca do Jerozolimy, aby pogłębić znajomość Tory (pierwsze pięć ksiąg Pisma Świętego). Tam trafił do jednej z najlepszych szkół mistrza Gamaliela.

Po jej ukończeniu stał się zagorzałym tropicielem i prześladowcą chrześcijan. Około 34 roku był świadkiem kamienowania Szczepana, diakona i pierwszego chrześcijańskiego męczennika. Później angażował się w prześladowanie chrześcijan w Jerozolimie. Trwało to do roku 35, kiedy wyposażony w listy polecające od Sanhedrynu udał się do Damaszku z nakazem aresztowania zwolenników Chrystusa.

 

NAWRÓCONY W DRODZE

Pod Damaszkiem doświadczył czegoś, co zadecydowało o zmianie jego dotychczasowych poglądów. Jak relacjonują Dzieje Apostolskie, w czasie podróży, tuż przed dotarciem do celu, upadł na ziemię i porażony światłem usłyszał głos: „Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?”. Na pytanie: „Kim jesteś, Panie?”, otrzymał odpowiedź: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz”. Od tamtego dnia zawzięty prześladowca stał się największym apostołem chrześcijaństwa, które szybko z małej „sekty” wewnątrz judaizmu rozprzestrzeniło się po krańce ówczesnego świata.

 

WIELKI MISJONARZ

 

 

 

Paweł zasłynął przede wszystkim jako misjonarz, który przebył niemal całe ówczesne imperium rzymskie. Odbył trzy wielkie podróże, był także na Malcie, w Hiszpanii i w Rzymie (gdzie zginął śmiercią męczeńską). Podczas drugiej podróży, w latach 50-52, był m.in. w Tesalonikach, Atenach, Koryncie, Efezie i Jerozolimie. Trzecia, najdłuższa podróż, odbyła się w latach 54-58, pozwoliła Pawłowi odwiedzić przede wszystkim Efez, Milet, Tyr. Szacuje się, że podczas wszystkich swoich podróży apostoł przebył około 20 tysięcy kilometrów, co na owe czasy było nie lada wyczynem.

 

MISTRZ PIÓRA

Paweł niewątpliwie należy do największych chrześcijańskich pisarzy. Wystarczy wspomnieć, że na 27 ksiąg Nowego Testamentu, aż 13 związanych jest z jego osobą.

Agata Marcinkowska kl. VI B

 

 

 

 

Parafia Mariacka

Od poniedziałku do piątku godz. 1700

 

Parafia Św. Gertrudy

Od poniedziałku do soboty- godz. 1715

W niedziele- godz. 1545

 

 

 

 

   BIBLIJNE ŁAMANIE GŁOWY!

Zapraszamy do Biblijnego łamania głowy. Rozwiązania krzyżówki należy złożyć do 15 października do Pań Katechetek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.   Jak nazywa się okres rozpoczynający rok liturgiczny?

 2.   Apostoł, którego rok właśnie obchodzimy

 3.   Ogród, w którym modlił się Jezus przed męką

 4.   Trzeci z siedmiu sakramentów

 5.   Jego Ewangelia jest umieszczona w Piśmie Świętym jako pierwsza

 6.   Nabożeństwo wielkopostne:........................... krzyżowa

 7.   ..........................Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna

 8.   Trzy razy zaparł się Jezusa – Mt 26,69-75

 9.   Miejsce, w którym Jezus ostatni raz zasiadł z uczniami do stołu

10.  Pan Bóg dał je Mojżeszowi zapisane na kamiennych tablicach

11.  Skąd pochodził Szymon, który niósł krzyż z Jezusem

 

Autorkami krzyżówki są: Klaudia Wrzesień i Dominika Madejczyk z kl. VE.