PISEMKO KATECHETYCZNE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE

POD PATRONATEM PARAFII ŚW. GERTRUDY

 

NR 2 (19)                                                 LISTOPAD 2008

 

 

 

 

 

Kochani Świetlikowcy!

 

Witamy w kolejnym numerze Świetlika. Na okładce umieszczone zostało zdjęcie ze spotkania Ks. Biskupa Edwarda Dajczaka z parafianami parafii św. Gertrudy w maju tego roku. Słowa wokół zdjęcia to pierwsze słowa piosenki, którą najczęściej śpiewa się na powitanie Ks. Biskupa. Nie bez powodu ten numer Świetlika ma taką okładkę. W naszym mieście, w obu parafiach gościł będzie właśnie Ks. Biskup Edward Dajczak. Wizyta ta związana jest z wizytacją biskupią. Co to jest wizytacja biskupia dowiecie się z artykułu: Wizytacja Ks. Bp. Edwarda Dajczaka w naszej szkole. Tytuł tego artykułu od razu wskazuje, że Ks. Biskup odwiedzi też naszą szkołę. W związku z tym pragniemy przedstawić Wam kilka wiadomości o naszej diecezji w artykule: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska. W miesiącu listopadzie sporo mówi się o świętych – my przedstawiamy kilku świętych od różnych spraw. Jest także kolejny odcinek życiorysu św. Pawła. Życzymy miłej lektury!

 

Biskup – (gr. Episkopos – czuwający, nadzorca) najwyższy święceniami członek hierarchii kościelnej, podlega mu diecezja. Biskupi kontynuują w Kościele misję Apostołów. Posiadają pełnię kapłaństwa, którą otrzymują przez święcenia biskupie zwane sakrą. Apostołowie powoływali swych następców dla nowo powstałych wspólnot chrześcijańskich. Takie powołanie otrzymali m.in. Tymoteusz i Tytus. Zadaniem biskupów jest głoszenie Ewangelii, troska o zachowanie wiary i czystości obyczajów. Obok nauczania biskupi spełniają funkcję kapłańskie przewodnicząc Eucharystii, udzielając sakramentów, zwłaszcza bierzmowania i kapłaństwa, konsekrując świątynie. W kierowaniu diecezją wspomaga biskupa Kuria Biskupia. Współpracownikami biskupa są kapłani. Biskup co pięć lat wizytuje parafie, a także składa sprawozdanie ze stanu diecezji papieżowi. Charakterystycznymi insygniami biskupa są mitra i pastorał.

Insygnia - oznaki godności, władzy i urzędu.

Mitra - jest uroczystym nakryciem głowy biskupa i papieża. Składa się z dwóch trójkątów połączonych opaską, z dwiema wiszącymi z tyłu taśmami

Pastorał - to laska pasterska służąca do podpierania się. Jest symbolem władzy biskupiej.

 

 WIZYTACJA KS. BISKUPA EDWARDA DAJCZAKA  W NASZEJ  SZKOLE

 

Co to jest wizytacja Biskupia?

Według prawa kanonicznego Biskup ma obowiązek wizytować to znaczy odwiedzić i sprawdzić diecezję każdego roku, albo w całości, albo częściowo, tak jednak, by przynajmniej raz na pięć lat zwizytować całą diecezję.  Obowiązek ten ma wypełnić osobiście, lub z pomocą biskupa pomocniczego.

Po co biskup przyjeżdża?

Biskup przybywa tak jak przybywali apostołowie do pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Święty Paweł wiele razy wspomina takie wizyty, a nawet je zapowiada i wyznacza im cel. Biskup przybywa po to, aby nauczać, upominać, umacniać w wierze i wskazywać drogę do celu, jakim jest wieczne zbawienie.

Co biskup kontroluje?

Wizytacji biskupiej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego. Dlatego wcześniej przed przyjazdem biskupa wizytatorzy sprawdzają poziom nauczania dzieci i młodzieży, wizytują też sprawy administracyjno-gospodarcze parafii tj. stan i potrzeby kościoła parafialnego, kancelarii parafialnej, spisy przedmiotów kościoła i wszystko, co należy do parafii. Przedmiotem wizytacji jest również sprawdzenie czy zostały wypełnione zalecenia ostatniej wizytacji kanonicznej zawarte w protokole powizytacyjnym.

 

Jaki biskup przyjedzie do nas?

W tym roku nasze miasto odwiedzi biskup ordynariusz ks. Edward Dajczak. W Parafii Mariackiej wizytacja odbywać się będzie w dniach 15-16 listopada zaś w parafii św. Gertrudy w dniach 21 i 23 listopada. Właśnie w ramach wizytacji w parafii św. Gertrudy, która sprawuje opiekę duszpasterską nad naszą szkołą ks. Biskup w dniu 21 listopada odwiedzi nas w szkole. Oczywiście nie zdoła spotkać się ze wszystkimi uczniami. Dlatego spotka się z klasą szóstą, Szkolnym Kołem Caritas oraz z nauczycielami.

Krystian Bartkowiak, Krystian Stachowiak kl. IV E

 

 DIECEZJA  KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKA 
 Diecezja – jest to jednostka administracyjna w kościołach chrześcijańskich, podległa ona biskupowi.

Nasza diecezja została powołana przez papieża Pawła VI 28 czerwca 1972 roku w Rzymie. Pierwszym jej biskupem został ks. bp Ignacy Jeż, który administracyjnie budował diecezje. Diecezja koszalińsko-kołobrzeska obejmuje obszar - 14 640 km2 na terenie trzech województw: pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Nasza diecezja ma 24 dekanaty i 218 parafii. W diecezji pracuje czterystu czterdziestu kapłanów oraz dwieście sześćdziesiąt pięć sióstr zakonnych.

BISKUPI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESCY

Śp. ks. kardynał elekt Ignacy Jeż – biskup koszalińsko-kołobrzeski w latach 1972-1992

Urodzony 31 lipca 1914 r. w Radomyślu Wielkim, wyświęcony 20.06.1937 r. w Katowicach, był w obozie koncentracyjnym w Dachau 7.10.1942 - 29.04.1945; kapelan obozu dla Polaków w Göppingen; 20.04.1960 mianowany przez Ojca Świętego Jana XXIII biskupem pomocniczym w Gnieźnie z przeznaczeniem dla Gorzowa Wlkp.; 28.06.1972 r. mianowany ordynariuszem nowo utworzonej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 1.08.1989 r. złożył rezygnację z obowiązków biskupa diecezji, którą przyjął Ojciec Święty Jan Paweł II 1.02.1992 r. Zmarł 16.10.2007 roku w Rzymie w przededniu ogłoszenia go kardynałem przez papieża Benedykta XVI.

Śp. Ks. Biskup Czesław Domin – biskup koszalińsko-kołobrzeski w latach 1992-1996

Urodzony 6 lipca 1929 w Michałkowicach, obecnie Siemianowice Śląskie, zm. 15 marca 1996 w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1953 w Krakowie. 6 czerwca 1970 został mianowany biskupem pomocniczym diecezji katowickiej. 1 lutego 1992 został przeniesiony na biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego. Pochowany w przedsionku katedry w Koszalinie.

Ks. Arcybiskup Marian Gołębiewski – biskup koszalińsko - kołobrzeski w latach 1996-2004

Urodzony 22 września 1937 r. w Trzebuchowie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 r. we Włocławku. Był wykładowcą Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 20 lipca 1996 r. został mianowany biskupem koszalińsko-kołobrzeskim. 3 kwietnia 2004 r. został mianowany arcybiskupem Archidiecezji Wrocławskiej.

Ks. Arcybiskup Kazimierz Nycz – biskup koszalińsko-kołobrzeski w latach 2004-2007

Urodzony 1 lutego 1950 roku w Starej Wsi koło Oświęcimia. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1973 roku  w Krakowie. 16 kwietnia 1988 mianowany biskupem pomocniczym krakowskim  Mianowany biskupem koszalińsko-kołobrzeskim 9 czerwca 2004 roku. 3 marca 2007 r. został mianowany Arcybiskupem metropolitą warszawskim.

Ks. bp. Edward Dajczak biskup koszalińsko - kołobrzeski od 2007 r.

Urodził się 16 lutego 1949 r. w Świebodzinie. 15 czerwca 1975 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze w Gorzowie Wielkopolskim. W dniu 15 grudnia 1989 roku został mianowany biskupem pomocniczym gorzowskim. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1990 w Rzymie z rąk Ojca Św. Jana Pawła II. 23 czerwca 2007r. Papież Benedykt XVI mianował go ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

 

BISKUPI POMOCNICZY- służą biskupowi diecezjalnemu pomocą w zarządzaniu diecezją. W naszej diecezji byli to kolejno:

bp Tadeusz Werno 1974-2008 (przeszedł na emeryturę)

bp Piotr Krupa 1984-1992 (został przeniesiony do diecezji pelplińskiej)

Obecnie od 1995r. biskupem pomocniczym jest Ks. bp Paweł Cieślik 

Urodzony 15.07.1940 r. w Czernicach na ziemi złotowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 21.06.1964 r. w rodzinnym Zakrzewie. Rektor  Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie w latach 1993-1994. Mianowany biskupem 3.12.1994 r. Konsekrowany na biskupa 06. 01. 1995 r. w Rzymie przez Ojca Świętego Jana Pawła II

Emilia Chyła kl.VE, Patrycja Szewczyk kl. VIB

 

Święci od spraw różnych !

Święci przebywają w niebie w bezpośredniej bliskości Pana Boga. Każdy z nas dobrze wie, że ten, kto jest najbliżej kogoś może najwięcej u tej osoby wyprosić. Tak jest wtedy, gdy uczeń siedzący w pierwszej ławce w imieniu całej klasy prosi o coś nauczyciela np. o przełożenie sprawdzianu na inny termin. Zanim jednak to uczyni cała klasa ustala, że chce o to prosić nauczyciela i wybiera osobę, która będzie prosić w ich imieniu.

Kiedy zwracamy się do Pana Boga w jakiś sprawach też przydadzą  się nam pomocnicy, którzy będą się wstawiali za nami.  W takich sytuacjach możemy liczyć na pomoc świętych. Jeżeli zwrócimy się do nich to będą oni w naszym imieniu prosić w tej sprawie.

A w jakich sprawach można prosić o pomoc świętego? Właściwie we wszystkich. Znani są święci, którzy specjalizują się w załatwianiu różnych spraw. Przedstawiamy przykładowe sprawy, zawody i osoby oraz świętych, którzy są ich patronami.

 

Odnajdywanie rzeczy zagubionych – Św. Antoni

Bezpieczna podróż Św. Krzysztof

Ochrona przed pożarem – Św. Florian

Plaga myszy i epidemie – Św. Gertruda

Sprawy bardzo trudne – Św. Juda Tadeusz

Chorzy i lekarze – Św. Łukasz

Uczniowie i nauczyciele – św. Grzegorz I Wielki

Matematycy – Św. Anatol z Laodycei

Dziennikarze i prasa katolicka św. Franciszek Salezy

Chóry i zespoły wokalno-muzyczne – św. Cecylia

Dziewczęta – św. Irena z Tesalonik

Chłopcy – św. Dominik Savio

Młodzież – św. Stanisław Kostka

 

Wszystkich, których interesuje dalszy ciąg listy spraw, w których pomagają święci zachęcamy do odkrywania żywotów świętych. Miłej lektury i samych rozwiązanych spraw!

Patrycja Szewczyk kl. VI B

Szaweł – prześladowca Chrystusa

„Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” Dz 9, 4b.

Takie słowa usłyszał Szaweł od Jezusa w drodze do Damaszku. To właśnie po tym widzeniu Szaweł nawraca się i staje się Apostołem Narodów – św. Pawłem. Jednak zanim to się stało rzeczywiście jak mówi Jezus prześladował Chrystusa ścigając Jego uczniów.

Dlaczego tak bardzo prześladował uczniów Chrystusa?

Szaweł w okresie młodości z niezwykłą zapalczywością prześladował chrześcijan, dając tym samym upust swojej nienawiści do nich jako innowierców. Został wychowany w rodzinie podtrzymującej tradycje Izraelskie. Otrzymał staranne wykształcenie w Prawie ojczystym u największego wtedy rabbiego Gamalilea. Szczególnie mocno związany był z przestrzeganiem Prawa Mojżeszowego. Prawo to nakazywało uczynienie wszystkiego, aby wyszukać Izraelitów wyrzekających się swojej wiary. Tak więc właściwie nie prześladował on wcale chrześcijan, ale Żydów, którzy zeszli z właściwej drogi, jaką jego zdaniem była religia Żydów. Pragnął jedynie oczyścić swoją religię z sekty, bo tak wtedy Żydzi traktowali chrześcijan. Sam Szaweł nie znał wtedy Jezusa.

 

 

Na czym polegało prześladowanie chrześcijan?

Szaweł jako prześladowca chrześcijan pojawia się po raz pierwszy w opisie męczeństwa Szczepana (pierwszy męczennik chrześcijański). Dzieje Apostolskie opisują, że świadkowie kamienowania Szczepana złożyli swe szaty przed młodzieńcem imieniem Szaweł (Dz 7, 58). Sam opowiada (Dz 22, 3-5), że prześladował „tę drogę” wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety. Jako świadków tego prześladowania podaje arcykapłana i starszyznę. Głosował nawet za karą śmierci dla chrześcijan podczas ich przesłuchiwania przed arcykapłanami.  Przyznał nawet, że karami przymuszał przesłuchiwanych do bluźnierstwa (Dz 26, 10-11). Prześladował chrześcijan zarówno w Jerozolimie, jak też w innych miastach. Właśnie w tym celu udał się do Damaszku. Otrzymawszy listy polecające od najwyższych kapłanów wyruszył, by pojmać tam mieszkających chrześcijan. Jednak to właśnie w drodze do Damaszku Jezus całkowicie zmienił życie Szawła, który po nawróceniu przyjął imię Paweł i stał się Apostołem Narodów.

Wiktoria Gębicka kl. IV E

  

 BIBLIJNE ŁAMANIE GŁOWY!

 

W poprzednim numerze prawidłowe hasło brzmiało: Apostołowie. Nagrodę wylosował Piotr Dudziński z kl. IVC. Tym razem krzyżówka związana z życiem św. Pawła. Rozwiązania należy składać do 1 grudnia.

 

 1.   Świadkowie kamienowania Szczepana złożyli je przed Szawłem Dz 7,58

 2.   Nazwa ulicy, przy której w Damaszku był dom Judy, u którego zatrzymał się Szaweł po nawróceniu Dz 9,11

 3.   Imię św. Pawła przed nawróceniem 7, 58

 4.   Uzdrowił go św. Piotr w miasteczku Liddzie 9,33

 5.   Z jego powodu Paweł w Kenchrach ostrzygł sobie głowę Dz 18, 18

 6.   Port w Antiochii, z którego Paweł z Barnabą odpłynęli na Cypr Dz 13, 4

 7.   Do tego miasta Szaweł udał się z listami od najwyższego kapłana, aby pojmać chrześcijan Dz 9, 3

 8.   Królowa Etiopska, której dworzanina nawrócił Filip Dz 8, 27

 9.   Mieszkający w Cezarei dowódca oddziału zwanego italskim Dz 10, 1

10.  Paweł przeżył je po widzeniu Jezusa w drodze do Damaszku Dz 9,1

11.  Kraj, którego głównym miastem była Filipia Dz 16, 12

12.  Uczeń, któremu Pan kazał w Damaszku odszukać Szawła Dz 9, 10

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.