PISEMKO KATECHETYCZNE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE

POD PATRONATEM PARAFII ŚW. GERTRUDY

 

NR 3 (20)                                                 GRUDZIEŃ 2008

 

                   

         
                             
         

Z okazji zbliżających się

Świąt

Bożego Narodzenia

wszystkim Świetlikowcom

życzymy wielu łask Bożych,

samych pogodnych dni,

w nauce samych sukcesów,

w rodzinie zgody i miłości,

a na co dzień wiele radości.

Redakcja Świetlika.

         
                                       

Kochani Świetlikowcy!

Witamy w kolejnym numerze Świetlika. Dziś garść informacji bożonarodzeniowych i wspomnienia z wizyty Ks. Bp Edwarda Dajczaka w naszej szkole.

                                       

Tradycje Wigilijne

W języku łacińskim Wigilia oznacza czuwanie, straż. W  tradycji chrześcijańskiej to modlitewne czuwanie nocne przed Wielkimi Uroczystościami, np.: Wigilia Paschalna czy Wigilia Bożego Narodzenia. My używając tutaj określenia Wigilia będziemy mówić o Wigilii Bożego Narodzenia.

W domach katolickich Wigilię przeżywa się na  wiele różnych sposobów m.in. -dzieci wypatrują  pierwszej gwiazdki, następnie  wraz z całą  rodziną dzielą się opłatkiem i siadają do stołu do uroczystej kolacji nazywanej Wieczerzą Wigilijną.

Wieczerza Wigilijna w Polsce zwana jest również: wilią, postnikiem i bożym obiadem, a po staropolsku Godami, na wschodzie kutią. Na każdym katolickim stole powinno znajdować się 12 potraw m.in. barszcz czerwony z uszkami, kutia, pierogi, karp, gołąbki i makówki. Pod obrus wkłada się źdźbło siana. Po Wieczerzy Wigilijnej cała rodzina udaję się na Pasterkę do kościoła.

 

Zwyczaje bożonarodzeniowe takie jak dekoracje czy puste nakrycie mają swoje znaczenie i wyrażają tajemnice Świąt Bożego Narodzenia. Oto kilka wyjaśnień najbardziej znanych zwyczajów Bożonarodzeniowych.

Choinka - wiecznie zielone drzewko świerku przypomina Pana Jezusa, który przychodząc na świat daje nam życie wieczne.

Bombki - krągłe kule są znakiem obfitości darów Bożych.

Pierwsza gwiazdka - pamiątka gwiazdy prowadzącej Trzech Mędrców ze Wschodu do Betlejem.

Dwanaście potraw - liczba dwanaście oznacza pełnię. Taka sama była liczba Apostołów - Dwunastu.

Opłatek - biały chleb jest symbolem miłości i pojednania. Łamiemy się nim z najbliższymi na znak, że wybaczamy sobie wszystkie wyrządzone krzywdy i chcemy żyć w zgodzie i miłości.

Siano - przypomnienie narodzin Pana Jezusa na sianie.

Puste nakrycie - oznacza gotowość na przyjęcie Pana Jezusa w niespodziewanym gościu.

Wiktoria Gębicka kl. IV E i Natalia Wielgus kl. VIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szopka betlejemska

Szopki bożonarodzeniowe wymyślił św. Franciszek. Pierwsza, szopka powstała w roku 1223. Od tej pory prawie w każdym zakątku Europy w okresie Świąt Bożego Narodzenia ludzie budują szopki. We Włoszech w okresie baroku stworzono ponad 20 szkół budowania szopek Najbardziej znana jest szkoła neapolitańska.

Popularność szopek na świecie związana jest z Ewangelią. Szopka znana jest od afrykańskiej sawanny, aż po mroźne przestrzenie u granic bieguna. Boże Narodzenie, a szczególnie święto Trzech Króli są powodem do organizacji barwnych jarmarków, fest, tańców, śpiewów, teatrzyków lalkowych i festiwali.

 

Za najlepszych twórców rzeźbionych w drewnie szopek uważa się Afro – amerykanów. Oglądając je zdaje słyszeć  "radosną nutę" czarnych kolęd .

Dziś również tradycja budowania szopek jest bardzo popularna. W Europie, gdzie zresztą narodziła się szopka, od wieków stanowi nierozerwalny motyw Świąt Bożego Narodzenia. Szopka bożonarodzeniowa jako dzieło plastyczne przyjmuje wiele form, zmienia się w niej wystrój, kolory, postaci, jednak cel jest jeden, wspólny dla wszystkich - czynić bliską i zrozumiałą dla wszystkich wieść o narodzinach Zbawiciela.

W Polsce najbardziej znane są Szopki Krakowskie. Szopki te wywodzą się z tradycji szopek stawianych w kościołach. Pierwsze szopki powstały na początku XIX w. Tworzyli je murarze i cieśle z Krakowa i okolic. Wszystkie za wzór architektoniczny mają kościół Mariacki z  Krakowa. Obok postaci Świętej Rodziny, pasterzy i króli pojawiają się w nich  postaci  związane z  historią i współczesnością Polski.

Od roku 1927 organizowany jest konkurs na najpiękniejszą szopkę. Od roku 1937 w pierwszy czwartek grudnia na stopniach pomnika Mickiewicza na krakowskim rynku odbywa się prezentacja szopek i konkurs.

Emilia Chyła kl. V E i Oliwia Krzyżaniak kl. VI E

Ilustracje bożonarodzeniowe wyszukał: Norbert Olejnik kl. IV E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objawienie Pańskie czy Trzech Króli

6 stycznia obchodzimy liturgiczne święto Objawienia Pańskiego  popularnie zwane świętem Trzech Króli. To najstarsze święto w tradycji Kościoła katolickiego.  W kościele wschodnim znane już w III wieku, natomiast w kościele obrządku zachodniego obchodzone od schyłku IV wieku. Od przełomu XV i XVI w. w kościołach poświęca się w tym dniu kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego.

Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które są pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi - po łacinie: Christus Mansionem Benedicat. Święty Augustyn tłumaczy te słowa jako Christus Multorum Benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu). Legenda o "trzech królach" pojawiła się w średniowieczu, stąd dzisiejsze błędne odczytywanie tych liter jako imion Mędrców.

                                       

 

     

Kto to był królowie, magowie czy mędrcy?

           

W Piśmie Świętym nazywani są Mędrcami ze wschodu (Mt 2,1-12) choć dosłowne tłumaczenie brzmi magowie. Należeli oni do stanu kapłańskiego religii zaratusztriańskiej i byli znani na Wschodzie. Ze względu na swą tajemną wiedzę cieszyli się poważaniem na Wschodzie. Według wszelkich przesłanek tą tajemną wiedzą była znajomość astrologii. Wyruszyli oni z miasta Kashan (miasto znajdujące się na terenie obecnego Iranu) do Betlejem, aby oddać pokłon narodzonemu Jezusowi. Pismo Święte nie wymienia ich imion; w zachodnim chrześcijaństwie popularny jest pogląd, iż ich imiona to Kacper, Melchior i Baltazar. A tak to wszystko się odbyło:

Ewangeliczna historia Trzech Króli opowiada o trzech cudzoziemcach, którzy, prowadzeni przez gwiazdę, wyruszyli w drogę do Betlejem, które wyznaczyli jako miejsce narodzin Króla na podstawie proroctwa w Księdze Micheasza (Mi 5, 1). Poszli, aby złożyć pokłon narodzonemu królowi żydowskiemu. Po drodze wstąpili na dwór Heroda. Ten, usłyszawszy nowinę, w narodzonym upatrywał rywala. Mędrcy, odnalazłszy stajenkę betlejemską, ofiarowali Dzieciątku swoje dary, które należały wówczas do najcenniejszych: mirrę, złoto  i kadzidło (kadzidło i mirra była wówczas w cenie złota, tę aromatyczną żywicę z rzadkich drzew palili w swoich pałacach jedynie najzamożniejsi). Otrzymawszy podczas snu wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, trzej pielgrzymi wyruszyli z powrotem do swych krajów inną drogą.

                                       

Polskie zwyczaje Święta Trzech Króli

W niektórych regionach Polski czas pomiędzy Bożym Narodzeniem a świętem Trzech Króli był uważany za tak bardzo święty, że powstrzymywano się w tym czasie od ciężkich prac. Do 1960 r. Trzech Króli było w Polsce dniem wolnym od pracy.

Poświęcanym kadzidłem, którym była żywica z jałowca, okadzano domy i obejście, co miało znaczenie symbolicznego zabezpieczenia go przed chorobami i nieszczęściami. W tym samym celu poświęconym złotem dotykano całej szyi. Po uroczystym obiedzie podawano ciasto z migdałem. Ten, kto go odnalazł w swoim kawałku, zostawał "królem migdałowym". Znany był też zwyczaj chodzenia dzieci z gwiazdą, które pukając do domów, otrzymywały rogale, zwane "szczodrakami". Śpiewano przy tym kolędy o Trzech Królach. Przy kościołach stały stragany, gdzie sprzedawano kadzidło i kredę.

Krystian Bartkowiak i Krystian Stachowiak kl.IVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nawrócenie Szawła (Dz 9,1-17)

Szaweł otrzymawszy listy polecające od arcykapłana do synagogi w Damaszku jechał tam, by pojmać tamtejszych chrześcijan. Tuż przed Damaszkiem olśniła go nagle światłość. Upadł na ziemię i usłyszał głos: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”.

Zapytał: „Kto jesteś, Panie?” i usłyszał odpowiedź: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić”. Towarzysze Szawła nie widzieli nikogo, ale widzieli światło i niektórzy słyszeli głos. Kiedy Szaweł podniósł się z ziemi nic nie widział, więc wprowadzili go do Damaszku do domu Judy na ulicy Prostej. Szaweł przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił.

Pan przemówił w tym czasie w widzeniu do ucznia mieszkającego w Damaszku imieniem Annaniasz i nakazał mu odszukać Szawła, bo wybrał go by zaniósł Dobrą Nowinę do pogan i synów Izraela. W tym samym czasie Szaweł w widzeniu ujrzał Annaniasza jak wchodzi do niego i kładzie na nim ręce. Kiedy Annaniasz wszedł do domu, gdzie przebywał Szaweł, położył na nim ręce i powiedział: „Szawle, bracie, Pan Jezus, co ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym.” Natychmiast jakby łuski spadły z oczu Szawła i odzyskał wzrok i został ochrzczony.

                                       

Ksiądz Biskup Edward Dajczak w naszej szkole

21  listopada w naszej szkole gościliśmy Ks. Bp Edwarda Dajczaka, który w ramach wizytacji spotkał się z kl. VI C, Szkolnym Kołem Caritas oraz nauczycielami.

                                       
                 

Spotkanie Biskupa z klasą VI C

         

Klasa VI C przez kilka tygodni przygotowywała się do tego spotkania opracowali scenariusz spotkania jak też pracowali nad poprawą swojego zachowania. Uczniowie przygotowali pytania, które zadali Ks. Biskupowi. Oto niektóre z nich wraz z odpowiedziami Ks. Biskupa.

Ile lat miał Ksiądz Biskup, kiedy poszedł do seminarium?

 "Do seminarium poszedłem z jednorocznym poślizgiem, troszkę się zastanawiając."

Księże Biskupie w Piśmie Świętym jest napisane, że Biskup ma być mężem jednej żony. Czy Ksiądz Biskup chciałby mieć żonę?

 „Na czwartym roku seminarium uświadomiłem sobie, że nie będę miał rodziny. Sam miałem wspaniałą rodzinę, bardzo kochających rodziców Bałem się, że nie będę miał rodziny.”

Czy chciałby Ksiądz żyć wiecznie?

 „Nie chciałbym żyć wiecznie. Nie na tym świecie.”

Ile razy Ksiądz Biskup udzielał chrztu?

 „Nie policzę ile udzieliłem chrztów. Kiedyś w niedziele miałem sześćdziesiąt chrztów.”

Kim Ksiądz Biskup chciał być jak był mały?

 ,,Chciałem być pilotem, kominiarzem. Na poważnie raz uprawiałem sport- żużel. To kolega namówił mnie do technikum.”

Czy człowiek innej wiary może wziąć ślub w naszym kościele?

 „Tak, za zgodą biskupa.”

Ile jest kościołów w Polsce?

 „Dokładnie nie wiem. W naszej diecezji jest około 700. W Polsce jest chyba 20,000. Ilość kościołów na świecie ciągle rośnie np. w Azji.”

Czy Ksiądz spotkał Boga?

 „Ciągle Go spotykam np. Głosiłem rekolekcje, trwały one trzy dni od piątku do niedzieli. Wszyscy byli na etapie studenckim. Właśnie wygłaszałem kazanie kiedy ujrzałem pewnego chłopaka, był bardzo smutny. Miał w ręku różaniec, nagle poczułem wewnętrzny głos powiedz mu „Już jest czas”. Myślałem, że ten głos dochodzi z zewnątrz, przeszkadzał mi on mówić. Nie wiedziałem o co chodzi.

Wychodząc poprosiłem,  aby poszedł ze Mną do zakrystii. Tam powiedziałem mu „Już jest czas”. Nie wiedziałem o co chodzi. Mężczyzna spojrzał na Mnie zaskoczony i bez słowa wyszedł. Poszedłem do swojego pokoju. Na koniec rekolekcji mężczyzna przyszedł do Mnie i powiedział mi: „Jak Ks. Biskup zaczął to niech skończy”.

Opowiedział, że od wielu lat jeździ na rekolekcje, bo czynił w życiu bardzo wiele zła i nie umiał się wyspowiadać z tych grzechów. Poprosił o spowiedź.  Kiedy go wyspowiadałem złapał Mnie za ręce i  zaczęliśmy tańczyć.”

Dlaczego dziewczyna nie może być ministrantem?

 „Pismo Święte nie mówi, że dziewczyna nie może być ministrantem. Po prostu przyjęło się, że dziewczynki śpiewają w chórkach, a chłopcy są ministrantami”

                                       

Spotkanie ze Szkolnym Kołem Caritas

Po spotkaniu z klasą VI C  Ks. Biskup przeszedł  do  sali nr 15 gdzie czekało  Szkolne  Koło  Caritas.  Jako członkowie SKC, było to dla  nas  wielkie  przeżycie,  bardzo  się  cieszyliśmy. Ale  i denerwowaliśmy,  że  się  pomylimy,  czy   zapomnimy  tekstu.

Na początku kilka słów powiedziała pani Grażyna Ososko opiekunka SKC, potem my,  uczniowie mówiliśmy o działalności koła, szkoleniu SCK w Kołobrzegu, powiedzieliśmy także jeden wiersz.

Ks. Biskup wyglądał na zadowolonego, powiedział kilka słów od siebie.

Na koniec poprosiliśmy Ks. Biskupa, aby poszedł z nami posadzić żonkile jako zakończenie pierwszego etapu akcji „Pola nadziei”.

Ksiądz Biskup jako pierwszy posadził cebulkę żonkila,  następnie  Ks.  Proboszcz  Eugeniusz Gnibba,

ks.  Rafał Stasiejko – diecezjalny opiekun SKC,  ks.  Kazimierz Klawczyński – kapelan Księdza Biskupa, Pan  Zbigniew Grosz – przewodniczący Rady  Miasta  Darłowa, Pani Dyrektor Hanna Mikulska,  a na koniec opiekun i członkowie SKC.

W szkole zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Tak dobiegło końca spotkanie Ks. Biskupa ze Szkolnym Kołem Caritas.

Martyna Kosińska i Patrycja Szewczyk kl. VI B

                                       

  BIBLIJNE ŁAMANIE GŁOWY!

 

W poprzednim numerze prawidłowe hasło brzmiało: Prześladowca

Nagrodę wylosował Rafał Jackowiak z kl. VI A.

Tym razem krzyżówka związana z Bożym Narodzeniem. Rozwiązania należy składać do 9 stycznia 2009r.

Krzyżówkę przygotowała Oliwia Krzyżaniak z kl. VI E.

 

 1.   Imię, które Zachariasz miał nadać swojemu synowi?   Łk 1,13

 2.   Matka Pana Jezusa?

 3.   Ile lat miał Jezus, kiedy rodzice zabrali Go do świątyni?   Łk 2,41-44

 4.   Kto przebywał na polu?   Łk 2, 8-12

 5.   Który dzień nadszedł, kiedy nadano dzieciątku imię Jezus?   Łk 2,21

 6.   Kapłan, który żył za czasów Heroda?   Łk 1,5-7

 7.   Po której stronie ukazał się Anioł Pański?   Łk 1,11-12

 8.   Człowiek sprawiedliwy, na którym spoczywał duch Święty?   Łk 2,25-28

 9.   Gdzie odbywało się Święto Paschy?   Łk 2,41-46

10.  Miasto Dawidowe inaczej zwane ......?   Łk 2,4-6

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            HASŁO = .......................................