SZKOŁA

 PROMUJĄCA

 ZDROWIE

 

 

 

 

 

 

Szkolny Program Promocji Zdrowia

 

Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia

 

O roku 2005 należymy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Posiadamy Wojewódzki Certyfikat oraz jego prolongatę.

W bieżącym roku szkolnym będziemy ubiegać się o certyfikat krajowy.

Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która tworzy warunki i podejmuje działania sprzyjające:

-    dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

-    podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i ponadto:

1.  Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.

2.  Tworzy strukturę i zarządzanie projektami promocji zdrowia, które umożliwiają skuteczne i ciągłe działania w zakresie promocji zdrowia.

3.  Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności.

4.  Tworzy klimat społeczny sprzyjający:

-    zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,

-    osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości,

-    uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

5.  Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników

W oparciu o w/w standardy opracowano szkolny program promocji zdrowia, który jest spójny z programem wychowawczo-profilaktycznym oraz planem pracy szkoły.

W naszej szkole działa Zespół ds. Promocji Zdrowia w składzie koordynator B. Kalinowska, lider B. Piwko, członkowie A. Lichańska, B. Łoin, J. Świder, B. Żmuda, J. Czarnuch, D. Adryańczyk, M. Podlasiewska oraz I. Bednarczyk - przedstawiciel rodziców i K. Lichański - przedstawiciel uczniów.

Obecnie realizowane są programy prozdrowotne : Europejski Kodeks Walki z Rakiem oraz  Program dla szkół.   Członkowie Zespołu są organizatorami wielu akcji, konkursów i imprez prozdrowotnych m.in. Światowego Dnia Walki z Otyłością, Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka i Dziecka, Kwiecień-miesiącem zdrowia, Światowego Dnia bez Papierosa oraz licznych spotkań ze specjalistami dla całej społeczności szkolnej.