Artykuły bieżące

Archiwum artykułów

Świetlik

Komunikat

Szanowni Rodzice

Działając zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ... - Dziennik Ustaw z dnia 8 sierpnia 2008) apelujemy o coroczne potwierdzanie do 30 września realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci przebywające za granicą, a posiadające stałe zameldowanie w kraju.