Regulaminy szkolne

Regulamin wypożyczania podręczników

Regulamin porządkowy szkoły

Regulamin wycieczek

Regulamin dyskotek

Regulamin świetlicy

Regulamin biblioteki

Regulamin sali gimnastycznej