Regulaminy szkolne

Regulamin porządkowy szkoły

Regulamin wycieczek

Regulamin dyskotek

Regulamin świetlicy

Regulamin biblioteki

Regulamin zajęć na basenie

Regulamin sali gimnastycznej