Międzynarodowy Rok Układu Okresowego

26 listopada 2019 godz. 19:55:20

Międzynarodowy Rok Układu Okresowego

W 2019 roku przypadła 150 rocznica powstania układu okresowego pierwiastków, dlatego ten rok został ogłoszony przez UNESCO i Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych. Stał się okazją do szczególnego omówienia jego historii, wpływu na życie społeczne i gospodarcze, roli uczonych w licznych badaniach naukowych oraz światowych trendów w nauce na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wiosną br. uczniowie klas VII i VIII przystąpili do konkursu biologiczno-chemicznego, którego celem było rozwiązanie szeregu zagadek dotyczących budowy, właściwości i znaczenia dla organizmów wybranych pierwiastków chemicznych. Jesienią, także uczniowie klas VII i VIII, przygotowali ciekawe plakaty dotyczące wykorzystania właściwości pierwiastków w życiu codziennym oraz związków chemicznych, które negatywnie oddziaływają  na organizmy żywe.

Organizatorzy: B. Kalinowska, M. Kosowska