Sprzątanie Świata

5 października 2020 godz. 14:31:09

Sprzątanie Świata

Dnia 2 października uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczęszczający do naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji pod tytułem "Sprzątanie Świata". Wszyscy otrzymali jednorazowe rękawiczki oraz worki i ruszyli ul. Szkolną, Okrężną i Wyszyńskiego zbierając napotkane śmieci. Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

K.Kołodziej, R. Piosik, M. Pacyniak