Sprzątanie Świata

20 września 2021 godz. 20:03:35

Sprzątanie Świata

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dnia 17.09. br. wzięli udział w akcji „Myślę, więc nie śmiecę.” Dzieci zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci, zabrały się ochoczo do oczyszczenia terenów placów zabaw. Dzięki pozytywnemu zmotywowaniu udało się zebrać dwa worki śmieci. Uczniowie dowiedzieli się i przećwiczyli zasady segregowania odpadów podczas prac plastycznych i gier. Za ciężką pracę otrzymali słodką nagrodę. Udział w akcji utrwalił u uczniów nawyki dbania o środowisko.

K. Kołodziej D. Lichocka