Dzień Drzewa

10 października 2021 godz. 20:18:53

Dzień  Drzewa

10 października swoje święto mają drzewa. To największe rośliny na Ziemi, których znaczenie jest przeogromne. Najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Przeciwdziałają powodziom i spowalniają erozję. Jako ważny składnik lasu i miejsce bytowania wielu gatunków organizmów wpływają na różnorodność biologiczną. Nam dają przyjemny chłód, ale przede wszystkim przyczyniają się do regulacji klimatu. Tego dnia podejmowane są oddolne inicjatywy w celu zwiększenia wiedzy ekologicznej i uzmysłowienia, że to od nas zależy przyszłość naszej planety.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach terenowych oraz symbolicznie posadzili drzewo w Lokalnym Centrum Ekologicznym. W tym roku nowym okazem, a jednocześnie nową pomocą dydaktyczną stała się brzostownica japońska (Zeltova serrata), gatunek z rodziny wiązowatych, o ciekawym pokroju, piłkowanych liściach i owocach typu pestkowiec. Drzewko przekazała pani Agnieszka Mystkowska, która corocznie wspiera nasze działania, za co serdecznie dziękujemy.

B. Kalinowska, M. Kosowska