Stypendia zw wyniki w I półroczu 2021/2022

1 marca 2022 godz. 16:24:47

Stypendia zw wyniki w I półroczu 2021/2022

28 lutego 2022 r. uczniowie z klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie odebrali dyplomy za wysokie wyniki w nauce za I półrocze roku szkolnego 2021/2022.

Nagrodą za osiągnięcia w nauce jest stypendium motywacyjne przyznawane w ramach „Lokalnego Programu Wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie Miasta Darłowo.”

Podczas uroczystego apelu Pan Arkadiusz Klimowicz - Burmistrz Miasta Darłowo, jego zastępca Pan Rafał Nagórski z przedstawicielami Rady Miasta oraz Dyrektorem Szkoły Panią Bożeną Tatuśko wręczyli wyróżnionym stypendia, a ich rodzicom i opiekunom listy gratulacyjne. W uroczystości uczestniczyli również: Pan Jerzy Maciąg - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Pani Krystyna Różańska - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki, Pani Joanna Klimowicz Przewodnicząca Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Darłowie,

Stypendia otrzymało 180 uczniów.

Gratulujemy wszystkim stypendystom, ich rodzicom i nauczycielom wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów.