Światowy Dzień Wody

16 kwietnia 2022 godz. 20:49:46

Światowy Dzień Wody

22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. W tym roku włączyliśmy się w obchody tego święta z Polska Akcja Humanitarną. Uczniowie klas siódmych i ósmych, podczas lekcji chemii, prowadzili dyskusje na temat potrzeb każdego człowieka, zależności między własną konsumpcją a wodą oraz dostępności ludzi do wody na świecie. Następnie wykonali plakaty związane z tzw. „śladem wodnym” oraz dostępnością do wody. W ciekawych zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 2D, którzy oprócz poznania roli i znaczenia wody oraz sposobów jej oszczędzania, wykonali doświadczenia przyrodnicze przygotowane przez członkinie koła chemicznego.

Nasz akcja wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju, które stanowią plan działań na rzecz przemian i przeobrażeń świata, a potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń.

B. Kalinowska