Nowy sprzęt komputerowy w szkole

22 stycznia 2023 godz. 18:08:13

Nowy sprzęt komputerowy w szkole

Dzięki pozyskanym środkom z Urzędu Miasta, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie zakupiła nowoczesny sprzęt komputerowy. W październiku 2022 roku ogłoszono  przetarg na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby wyposażenia pracowni komputerowych oraz świetlicy szkolnej. Oferty przetargowe na realizację tego zamówienia złożyło 8 firm z całej Polski. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Jeleniej Góry CPU ZETO. Szkole udało się zakupić 32 komputery wraz z oprogramowaniem na kwotę 88905,60 zł. Zakup nowych komputerów do pracowni informatycznej pozwoli na stworzenie warunków do rzetelnego realizowania podstawy programowej.  

20.01.2023 roku na spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w obecności Burmistrza Pana Arkadiusza Klimowicza, Wiceburmistrza Pana Rafała Nagórskiego, kierowniczki Referatu Zamówień Publicznych Pani Joanny Sawickiej, kierownika Referatu Oświaty Spraw Społecznych Pana Zbigniewa Mielczarskiego, przewodniczącej Rady Rodziców Pani Joanny Klimowicz i Dyrektor Szkoły Pani Bożeny Tatuśko odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu.