Strona Główna

 

Archiwum artykułów

 

 Feryjne „Zmagania z ekologią”

W dniach 1-2 lutego 2016 roku w naszej szkole odbyły się między innymi zajęcia warsztatowe pt. „Zmagania z ekologią”. Łącznie brało w nich udział 11 uczniów klas 4. Na zajęciach dzieci mogły nauczyć się rozpoznawania pospolitych gatunków drzew iglastych na naturalnych okazach, poznały tropy leśnych zwierząt, układając domino. Zapoznały się z zagadnieniami dotyczącymi efektu cieplarnianego, dziury ozonowej oraz kwaśnych dreszczów, które zostały wyjaśnione prostymi doświadczeniami. Poznały także tajniki ekoznaków, które umieszczane są na produktach czy ich opakowaniach. Uczniowie dowiedzieli się, jakie gatunki płazów i gadów występują w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych. Zajęcia były prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, tablicy interaktywnej, a także zagadek i gier ekologicznych. Zajęcia prowadziła p. Monika Kosowska.