Strona Główna

 

Archiwum artykułów

 

 50 lat minęło

 

ZOBACZ

 

Jubileusz 50 - lecia Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie

Gdzie fala morza lśni srebrzysta/ piastowski stary szumi dąb/

 gdzie czuwa żołnierz, nasz wopista/ stoi uczniowski szkolny dom/

W nim wiele młodych serc otwartych/ nauka, praca, życia sens/

i w naszej pieśni zapał bratni/ to szkoła „Trójka” taka jest

(fragment hymnu szkolnego)

 

Pierwszego września dyrektor, a właściwie wtedy kierownik szkoły, pani Henryka Śnieg zainaugurowała rok szkolny 1965/1966 w pięknej nowej szkole przy ulicy WOP 12. Stare fotografie przypominają, jak uczniowie z kwiatami w dłoniach, pełni entuzjazmu, witają swoich pedagogów. Można ich rozpoznać po charakterystycznych fartuszkach i białych marynarskich kołnierzykach.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Darłowie to jeden z wielu Pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego. Szczególną atmosferę początków funkcjonowania placówki najlepiej znamionują wspomnienia jej pierwszych absolwentów i nauczycieli: Przed rozpoczęciem pierwszego roku nauczyciele przygotowywali szkołę do zajęć. Wnosiliśmy krzesła i ławki boso, żeby nie porysować podłogi. (Ze wspomnień Pani Marii Kuś, nauczycielki nauczania początkowego) Od byłych uczniów dowiadujemy się, że po korytarzach w czasie przerw chodziło się w kółko ze względu na bezpieczeństwo uczniów, a dyrektorki wszyscy się bali: Kiedy szła korytarzem, milkły wszystkie rozmowy…

03 maja 1966 roku na rynku miasta w obecności mieszkańców Darłowa następuje uroczystość wręczenia Sztandaru Szkoły ofiarowanego przez Bałtycką Brygadę WOP, nadanie imienia: …szkoła ta […]będzie nosiła imię „Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza”, wiernego strażnika naszych granic lądowych i morskich… (wpis z kroniki szkolnej) oraz złożenie ślubowania przez uczniów. Już pierwsze lata działalności placówki pokazują ogromny wkład pracy kierownictwa, nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców w zagospodarowanie szkoły. Kolejne lata przynoszą liczne osiągnięcia. Kroniki szkolne obfitują w wydarzenia, gale, uroczystości, inauguracje lat szkolnych, wizyty znamienitych gości.

W 1992 roku powstaje w szkole pierwsza sala informatyczna. Po reformie oświaty w 1999 roku szkoła z systemu ośmioklasowego przekształcona zostaje w szkołę podstawową o zakresie sześcioklasowym. W roku szkolnym 2003/2004 SP3 uzyskuje tytuł „Szkoły z Klasą”. W roku 2004 świętuje otwarcie drugiej sali multimedialnej – wyposażonej w najnowocześniejszy - jak na tamte czasy - sprzęt informatyczny.

Niezapomnianym wydarzeniem w historii szkoły są urodziny placówki. W 2005 roku uwagę społeczności szkolnej skupiają huczne obchody 40 rocznicy założenia szkoły. Ówczesna dyrektor szkoły, pani Hanna Mikulska, promuje placówkę słowami: Wykonując codzienną naszą pracę, czerpiemy ze swojej przeszłości, wzbogacając „Program Szkoły” o oryginalne, nowe oblicze - „Szkoły przyjaznej, otwartej, środowiskowej, europejskiej i multimedialnej. Podkreśla, że jesteśmy szkołą przyszłości opartej na silnych filarach przeszłości.

W ciągu 50-ciu lat zmienia się stopień organizacyjny szkoły, zmieniają się dyrektorzy: Henryka Śnieg (1965-1984), Małgorzata Adamowicz (1984-1992), Jerzy Buziałkowski (1992-1995), Waldemar Śmigielski (1995-1997), Danuta Arłukowicz (1997-1999), Hanna Mikulska (1999- 2009), Andrzej Protasewicz (2009- 2012, oraz obecnie od 2014 roku) a także Katarzyna Łusiewicz (2012-2014).

Zmianie ulega również wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny placówki. Od roku 2009 rozwój szkoły nabiera rozmachu we wszystkich dziedzinach i na różnych płaszczyznach. W ciągu ostatnich dziesięciu lat życie szkoły obfituje w wielorakie inicjatywy i przedsięwzięcia. W 2009 - 2011 na uwagę zasługują ważne wydarzenia i liczne inwestycje. Następuje otwarcie nowego gabinetu logopedycznego. Szkoła uzyskuje Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, wolontariusze SP3 zostają finalistami konkursu „Otwarta Szkoła” a w ramach obchodów Światowego Dnia Rodziny odbywa się pierwszy festyn rodzinny, który daje początek cyklicznej rokrocznej imprezie pod nazwą „Grunt to rodzinka!”. Ogromnym sukcesem okazują się także: uzyskanie przez szkołę tytułu laureata II edycji ogólnopolskiego konkursu „3…2…1… Bezpieczny Internet na Start!”, realizacja innowacyjnego projektu na biznes oraz udział w Międzyklasowym Turnieju Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem „Mały człowiek w świecie wielkich finansów” czy pozyskanie, dzięki współpracy z PZU, wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Pochwalić się możemy wygranym konkursem grantowym na realizację projektu „Im więcej wiem, tym mniej szkodzę” i uzyskaniem funduszy na badania ekologiczne. W tym czasie następuje również gruntowny remont szkoły wewnątrz i na zewnątrz. Modernizacja placówki czyni szkołę miejscem przyjaznym, komfortowym i bezpiecznym. W ramach programu „Radosna Szkoła” Trójka odbiera nowy plac zabaw - nazwany pieszczotliwie przez najmłodszych „Hasanką”. Lata 2012/2013 2013/14 to krok w stronę nowoczesności. SP3 uzyskuje prestiżowy tytuł „Szkoły Odkrywców talentów” oraz otrzymuje certyfikat za udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła”. Prestiż szkoły wzmacniają zdobyte dyplomy, wyróżnienia i certyfikaty: „Szkoły promującej zdrowie”, „Szkoły myślenia”, Lauru Starosty Sławieńskiego – wyróżnienia w kategorii inwestycje, a także pierwszego miejsca w plebiscycie „Dziennika Sławieńskiego” w kategorii Szkoła Podstawowa Powiatu Sławieńskiego. W ramach programu Działaj Lokalnie „Bądź bezpieczny” powstaje mobilne miasteczko ruchu drogowego. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dzięki wielkiej determinacji dyrekcji szkoły i zaangażowaniu wszystkich pracowników dokonano przełomowych innowacji. Nasza placówka staje się multimedialna i nowoczesna dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu komputerowego na miarę XXI wieku. Klasy są wyposażone w laptopy, tablice interaktywne i projektory. Uczniowie i nauczyciele mają dostęp do bezprzewodowego internetu, co umożliwia prowadzenie dziennika elektronicznego. Dla zwiększenia bezpieczeństwa uczniów na terenie budynku oraz w jego otoczeniu zamontowany zostaje monitoring, a cały teren szkoły - ogrodzony. Systematycznie wymieniany jest sprzęt szkolny, meble, ławki. W roku 2015 powstają parking rowerowy, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz winda schodowa. Nasze plany na ten rok i lata następne są równie bogate. Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji dwóch projektów finansowanych przez Program Działaj Lokalnie oraz Budżet Obywatelski. Dzięki temu w bieżącym roku powstanie „Ogród pełen Tajemnic” oraz lokalne Centrum Ekologiczne - miejskie centrum edukacji ekologicznej. Teren obok szkoły zagospodarowany zostanie zielenią, wśród której umieszczone będą ścianki i budki lęgowe dla ptaków, hotele dla owadów.

Na przestrzeni pięćdziesięciu lat, mimo zmian organizacyjnych i metodycznych, niezmiennie realizowane były kluczowe zadania i cele szkoły. Dziś to przede wszystkim wychowanie młodego człowieka w poczuciu obowiązku, podkreślanie roli sumiennej pracy, poczucia samodzielności i odpowiedzialności za siebie, promowanie i uczenie twórczego myślenia, kształtowanie poczucia własnej wartości, szacunku do tradycji, historii i kultury własnego kraju, nauka tolerancji dla innych postaw, poglądów i systemów wartości.

Doskonałe przygotowanie i dobra współpraca nauczycieli z uczniami owocują licznymi sukcesami w dziedzinie nauki. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 uzyskują wysokie tytuły w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim - Konkursie Matematycznym i Konkursie Języka Polskiego - organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Zwłaszcza ostatnie lata obfitują w personalne sukcesy naszych uczniów – trzech z nich uzyskuje tytuł finalisty w tym jeden: finalisty i laureata.

Szczególnie na uwagę zasługuje działalność sportowa SP3. Wielkie osiągnięcia odnoszą nasi sportowcy w wielu sekcjach, ale na wyróżnienie zasługują przede wszystkim wyniki siatkarzy. W tej dziedzinie jesteśmy stawiani za wzór.

Dobre imię szkoły rozsławia chór szkolny działający od lat. Zespół wokalny jest artystyczną wizytówką szkoły. Zdobywa wysokie lokaty podczas rozlicznych uroczystości i przeglądów.

Grono Pedagogiczne jest inicjatorem akcji „Nauczyciele na scenie” - nowatorskiego przedsięwzięcia o dużych walorach artystycznych i edukacyjnych, cieszącego się ogromnym zainteresowaniem. Występy nauczycieli dla przyjaciół szkoły, dzieci i ich rodziców stały się już tradycją SP3. Dotychczas nauczyciele Trójki wystawili „Kopciuszka”, „Królewnę Śnieżkę i siedmiu krasnoludków” oraz „Śpiącą królewnę”.

Organizacjami szczególnie zaznaczającymi swą obecność w życiu szkoły są: Mały i Duży Samorząd Uczniowski, Koło Caritas, Szkolny Klub Wolontariusza „Pomocna dłoń”, Zespół Promocji Zdrowia. Zwieńczeniem ich działalności staje się coroczna organizacja kilkudziesięciu różnorakich dni, uroczystości, świąt, inicjatyw oraz akcji charytatywnych. Do osławionych należą:„I ty możesz zostać św. Mikołajem”, „Góra Grosza”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Sprzątanie świata”, Świąteczna Zbiórka Żywności, Darłowska Laponia Świętego Mikołaja, „Pola Nadziei”, zbiórki nakrętek, baterii, makulatury.

Wielkim zainteresowaniem uczniów cieszą się konkursy szkolne, zwłaszcza te prowadzone cyklicznie: recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”, Kangur Matematyczny, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Polsce „Znam swój kraj”, matematyczny „Jeden z dziesięciu”, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Kosmosie „Nieskończony Wszechświat”, matematyczny „Czar Par”, Turniej Szachowy o Statuetkę Burmistrza Darłowa, Konkurs Poezji i Prozy Niemieckiej, „Zdążyć przed powodzią”, ekologiczny „Parki Narodowe”, Szkolny Konkurs Mitologiczny, Szkolny Konkurs Ortograficzny, „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Konkurs wiedzy o zwyczajach bożonarodzeniowych w Wielkiej Brytanii i Niemczech, Konkurs Wiedzy o Bałtyku, „Drugie życie elektrośmieci”, Turniej wiedzy o ruchu drogowym, Quiz gramatyczny z języka polskiego oraz turnieje sportowe: turnieje Minipiłki i Piłki Siatkowej, Kinder + Sport, Otwarte Zawody Pływackie w Parku Wodnym Jan.

Od wielu lat SP3 współpracuje z Urzędem Miejskim w Darłowie, Starostwem Powiatowym w Sławnie oraz Muzeum Zamku Książąt Pomorskich przy organizacji Międzynarodowego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Miast Partnerskich.

Młodzież szkolna rozwija swoje zainteresowania i talenty na zajęciach różnorodnych kółek: teatralnego, matematycznego, przyrodniczego, informatycznego, artystycznego, historycznego, plastycznego, wokalnego, recytatorskiego, astronomicznego, czytelniczego przyrodniczych, językowych czy sportowych.

Sprawnie funkcjonuje unowocześniona biblioteka szkolna. Dobrze wyposażona świetlica szkolna doskonale przygotowana jest na przyjęcie 6-latków. Wsparcia i opieki udzielają pedagog, psycholog, logopedzi, terapeuci oraz pielęgniarka szkolna. Zdrowe i zbilansowane posiłki zapewnia szkolna stołówka.

Dobra organizacja szkoły staje wzorcem w kwestiach dotyczących pozyskiwania sponsorów, współpracy z rodzicami, instytucjami, organami samorządowymi, organizacjami publicznymi, pracy z uczniami zdolnymi i potrzebującymi wsparcia, pozyskiwania środków unijnych. Szkolne uroczystości, promocja szkoły, współpraca ze środowiskiem są zauważane przez prasę lokalną oraz media.

 Szkołę ukończyło ponad osiem i pół tysiąca absolwentów. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza czeka na kolejnych, toteż zaprasza do zwiedzania i poznawania placówki podczas „dni otwartych”.