Strona Główna

 

Archiwum artykułów

 

 World Water Day – Światowy Dzień Wody

W dniach 21-23 marca w szkole odbył się happening dotyczący WODY. Tegoroczny Światowy Dzień Wody obchodzony był pod hasłem „Woda i Praca”, a jego celem było pokazanie, jak wystarczająca ilość i poprawa jakości wody może zmienić życie, a w efekcie przekształcić społeczeństwa i gospodarki świata.

Wiele rejonów w Polsce cierpi na braki wody – zasoby wody pitnej na 1 mieszkańca w Polsce mamy takie same, jak w Egipcie, a mniejsze niż w Hiszpanii, która jest uważana w Europie za kraj praktycznie pozbawiony wody. Jak to możliwe? Tak dramatyczna sytuacja spowodowana jest rabunkową gospodarką - nie myśleliśmy o przyszłości, o ekologii, o naturze - bezmyślnie wycinaliśmy lasy, osuszaliśmy bagna i meliorowaliśmy. Każdego roku z naszych miast do Bałtyku spływa i marnuje się ogromna ilość wody.

Członkowie szkolnego koła LOP przygotowali na holu gazetkę informacyjną dotyczącą wody i przysłów z nią związanych. Uczniowie klas 4-6 wykonali plakaty nt. oszczędnego gospodarowania wodą. Na lekcjach przyrody zostały przeprowadzone krótkie prelekcje, dzieci otrzymały ulotki z ciekawymi zadaniami do wykonania. Na drzwiach od sal lekcyjnych powieszony został Dekalog Bałtyku:  

1.     Ograniczenie stosowania nawozów azotowych i fosforowych w rolnictwie.

2.     Zakazanie stosowania detergentów z fosforanami w gospodarstwach domowych.

3.     Wyznaczenie i uzyskanie 90% poziomu odzysku i recyklingu odpadów.

4.     Zatrzymanie procederu zrzucania do Bałtyku ścieków ze statków i jachtów; rozbudowa we wszystkich portach urządzeń służących do odbierania ścieków oraz jednoczesne nakładanie wysokich kar na statki i jachty zrzucające ścieki do Bałtyku.

5.     Zatrzymanie połowów wszystkich zagrożonych wyginięciem gatunków bałtyckich ryb oraz dostosowanie połowów innych ryb do poziomu, kiedy ich populacje odnowią się, gwarantując ich samoodtwarzanie i przetrwanie.

6.     Utworzenie rezerwatów morskich na Bałtyku wyłączających eksploatację przez człowieka i służących zachowaniu bioróżnorodności ekosystemu morza oraz odbudowie zasobów ryb, ochronie ssaków – fok i morświna.

7.     Ograniczenie oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu tankowców na obszarze Bałtyku, tworzących coraz większe zagrożenia katastrofą ekologiczną.

8.     Obrona siedlisk nadmorskich – wydm, zatok, trzcinowisk, plaż przed niszczeniem przez działalność budowlaną, przemysłową i turystyczną człowieka.

9.     Przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się gatunków inwazyjnych w wyjątkowo wrażliwym Morzu Bałtyckim.

10.  Wprowadzenie we wszystkich krajach nadbałtyckich prawnych i organizacyjnych rozwiązań powyższych problemów.

Zatem chrońmy, ceńmy i szanujmy WODĘ!

Monika Kosowska