Strona Główna

 

Archiwum artykułów

 

 Tydzień samorządności uczniowskiej

W naszej szkole zakończył się właśnie tydzień samorządności uczniowskiej, trwający od 15 do 23 marca. W pierwszym dniu odbyło się spotkanie trójek klasowych klas IV-VI z kierownikiem referatu oświaty, Panem Zbigniewem Mielczarskim. Spotkanie dotyczyło struktury władzy w Polsce. Zadaniem uczniów było sporządzenie notatek ze spotkania i przekazanie informacji uczniom klas IV-VI podczas godziny wychowawczej. Mogli również korzystać ze specjalnie przygotowanej prezentacji multimedialnej na temat struktury władzy w Polsce i zapisów na temat Samorządu Uczniowskiego ze Statutu Szkoły. 21 marca dyrektor szkoły zaprosił przewodniczących Dużego Samorządu Uczniowskiego do pełnienia władzy w szkole. Na ich ręce oddano symboliczny klucz do drzwi naszej szkoły. Reprezentanci zostali włączeni w procesy decyzyjne. Tego dnia wszyscy uczniowie mogli prowadzić fragmenty zajęć lekcyjnych.