Strona Główna

 

Archiwum artykułów

 

 Zimujące ptaki Darłowa, czyli Zimowe Ptakoliczenie 2016

Za nami kolejne Zimowe Ptakoliczenie (dawniej Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach), które wzorowane jest na brytyjskim "Big Garden Birdwatch". Odbywa się, podobnie jak jego brytyjski odpowiednik, zawsze w ostatni weekend stycznia. Jest coroczną akcją edukacyjną, w której każdy może zanotować, ilu przedstawicieli danego gatunku odwiedza karmnik, ogród, skwer przed blokiem lub okoliczny park.

W sobotę 30 stycznia młodzi ornitolodzy z naszej szkoły, wybrali się na spacer w ramach Zimowego Ptakoliczenia. Przewodnikiem była nauczycielka przyrody, pani Monika Kosowska, członek  Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.  Celem wyprawy było poznanie ptaków zimujących jak najbliżej człowieka i lepsze ich poznanie. Spacer potrwał ponad dwie godziny. Dzieci z ciekawością mogły obserwować ptasich przyjaciół wokół nas. W czasie wycieczki nie tylko nauczyły się rozpoznawać podstawowe gatunki ptaków, ale także dowiedziały się, gdzie najłatwiej je obserwować oraz jak mądrze pomagać im zimą i czym dokarmiać. Królową darłowskich parków i skwerów została kaczka krzyżówka – naliczono 156 osobników, drugie miejsce zajął kormoran – 96 osobników, a trzecie wróbel – 52 osobniki.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków na podstawie wyników obserwacji przygotowuje zestawienie ptaków najliczniej spotykanych o tej porze w parkach i ogrodach. Obserwacje umożliwiają także zauważenie ciekawych zjawisk zachodzących w ptasim świecie.