Archiwum - artykuły z roku szkolnego 2007-2008

Archiwum - artykuły z lat wcześniejszych

3 tak 3-mać - udział w akcjach

Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela

„Rozradowani słowem” - V Diecezjalny Konkurs Recytatorskiego Poezji Religijnej

Apel z okazji Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych

Wiwat Pierwszaki

Święto Odzyskania Niepodległości

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe - etap szkolny

Tydzień kultury

Mikołaje są wśród nas

Próbny sprawdzian klas szóstych

Szkolne eliminacje konkursu "Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne"

Konkurs dla klas III „Recytacja fragmentów prozy wybranych lektur”

Konkurs „Dziedzictwo regionu w obiektywie” - wyniki

Szkolna Olimpiada Wiedzy o Kulturze i Sztuce Regionalnej Ziemi Darłowskiej

Międzynarodowy Przegląd Plastyczny Dzieci i Młodzieży Miast Partnerskich - Darłowo 2008

Sprawdzian klas szóstych

Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w I semestrze 2007/2008