Strona główna > Programy > Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

 

Gdy ktoś się zrani lub skaleczy sięga do apteczki pierwszej pomocy medycznej, by szybko opatrywać rany, zaklejać plastrem zadrapania lub podać leki uśmierzające ból. A co się dzieje, jeśli mamy do czynienia ze zranieniem emocjonalnym?

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale by również odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną.

Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

Cele szczegółowe

 • budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie świadomości własnych uczuć i potrzeb,
 • uczenie koncentracji i uważnego, świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do siebie i do innych,
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi,
 • rozwijanie kompetencji poznawczych i kreatywności.

Realizacja programu:

Na podstawie szkolenia a także otrzymanych scenariuszy zajęć — nauczyciel prowadzi z uczniami 30 spotkań (trwających ok. 1 godziny lekcyjnej każde), po 3 spotkania do każdego z 10 tematów programu. Są to:

 • Apteczka skarbów - jak leczyć rany duszy?
 • Optymizm - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
 • Przyjaźń - okazuj miłość i przyjaźń.
 • Kreatywność – ucz się całe życie.
 • Wytrwałość - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans.
 • Zdrowie fizyczne - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie — to poprawia samopoczucie.
 • Szczerość - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia.
 • Życzliwość - próbuj zrozumieć i wspierać innych.
 • Wdzięczność - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka.
 • Marzenia - wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

Każde spotkanie przebiega według tego samego schematu: nauczyciel przedstawia cel zajęć, przypominane są ustalone na początku zasady, które przypominają o wartościach, jakie cenimy. Na każdym spotkaniu przeprowadzane są krótkie ćwiczenia uważności i realizowane jedno lub dwa zadania, których celem jest przyswojenie przez dzieci przekazywanych treści. Każde spotkanie kończy się krótkim podsumowaniem, kiedy prosimy dzieci o refleksję na temat tego, czego doświadczyły i nauczyły się na danym spotkaniu. Realizacja zajęć powinna prowadzić do: ukształtowania zakładanych postaw, nabycia przez uczniów umiejętności i kompetencji, do zmiany w funkcjonowaniu grupy/klasy, w której program jest realizowany, a także do rozwoju umiejętności wychowawczych nauczycieli.

 

WIĘCEJ NA STRONIE

https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/apteczka-pierwszej-pomocy-emocjonalnej,45