Strona główna > Dokumenty > Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Eryka w Darłowie jest strategią działania w wyznaczonym czasie. Planowane zmiany i przekształcenia wynikają z ewaluacji pracy oraz dyskusji nad potrzebą zmian w określonym obszarze.

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie to ogólny plan działania społeczności szkolnej, określający jej kierunki pracy i rozwoju. Odgrywa rolę drogowskazu, wytyczając wszystkim członkom społeczności szkolnej ten sam kierunek działania. Uświadamia środowisku lokalnemu skupionemu wokół szkoły, że przy zaangażowaniu wszystkich podmiotów możliwe jest tworzenie wspólnej przyszłości, opartej zarówno na historii, tradycji i uniwersalnych wartościach, jak i nowoczesności, otwartości na zmiany i nowe technologie.

Właściwe planowanie zmian oraz ich wdrożenie powinno wyzwolić poczucie sukcesu wśród nauczycieli, uczniów, rodziców i wszystkich pracowników. Koncepcja jest nierozerwalna i spójna z treścią aktów prawnych oraz dokumentów wewnątrzszkolnych – Statutem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie i szkolnym zestawem programów nauczania.

W tworzeniu dokumentu uwzględniono rolę szkoły w  środowisku lokalnym. Nie ulega bowiem wątpliwości, że sprawne działanie szkoły wymaga stałej i partnerskiej współpracy z organem prowadzącym, innymi szkołami oraz instytucjami mogącymi wspierać jej działania. 

 

Do pobrania:


  1. Koncepcja pracy szkoły