Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie szkoły

i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin jej działalności.


 

Do pobrania:


  1. Statut Szkoły