Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie szkoły

i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin jej działalności.


 

Do pobrania:


  1. Statut Szkoły

  2. Zmiany w Statucie Szkoły z dnia 30.08.2018r.

  3. Zmiany w Statucie Szkoły z dnia 28.08.2019r.