PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

przewodnicząca: Joanna Klimowicz

wiceprzewodnicząca: Magdalena Urban

skarbnik: Joanna Maciejewska

sekretarz: Ewa Madalińska-Marciniak

członek: Dorota Zawada-Bałbatun

członek: Wojciech Chmielewski

członek: Aleksandra Piestrak

 

 

KOMISJA REWIZYJNA RR

Edyta Ziółkowska

Lidia Wróblewska

Dawid Świątek