PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

przewodnicząca: Joanna Klimowicz

zastępca przewodniczącej: Rafał Kosowski

skarbnik: Magdalena Urban

sekretarz: Joanna Maciejewska

członek: Hubert Paszkiewicz

członek: Radosław Lorenc

członek: Ewa Madalińska-Marciniak

 

 

KOMISJA REWIZYJNA RR

przewodniczący: Wojciech Chmielewski

zastępca przewodniczącego: Dorota Zawada-Bałbatun

członek: Urszula Uss