Strona główna > Programy > Program Domowych Detektywów

Program Domowych Detektywów

   

 

W klasach piątych realizowany jest „Program Domowych Detektywów. Jaś i Małgosia na tropie” rekomendowany przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczenie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

Program Domowych Detektywów składa się z dwóch części: szkolnej oraz domowej i jest utworzony w konwencji nauki poprzez zabawę. Materiałami wykorzystywanymi do pracy w szkole oraz w domu są cztery zeszyty komiksowe. W ramach pracy w domu uczniowie wraz ze swoimi rodzicami tworzą tzw. „Domowe Drużyny”. Zadaniem drużyn jest wspólna praca z wykorzystaniem wspomnianych zeszytów. Każdy zeszyt zawiera jedną zabawną historyjkę komiksową, trzy zadania dla „Domowych Drużyn” oraz krótkie porady dla rodziców. Bohaterami komiksu jest para młodych detektywów: Jaś i jego koleżanka Małgosia, którzy modelują wśród uczniów pożądane zachowania oraz postawy związane z alkoholem.

Zeszyty obejmują następujące tematy:

  1. negatywne konsekwencje picia alkoholu przez dzieci i młodzież;
  2. powody, dla których młodzi ludzie piją alkohol;
  3. wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie się przekonań na temat alkoholu;
  4. rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z tą presją.

Rodzice pracujący razem z dziećmi w domu mają możliwość rozpoczęcia bądź poprawy porozumiewania się z dziećmi na tematy związane z piciem alkoholu oraz wypracowania w rodzinie reguł dotyczących alkoholu. W zeszytach, w części przeznaczonej dla rodziców, znajdują się informacje dotyczące picia alkoholu przez młodzież, sugestie i konkretne wskazówki, jak rozpocząć rozmowę z dzieckiem na dany temat.

Na zakończenie programu uczniowie klas piątych wraz z wychowawcami oraz pedagogami szkolnymi organizują „Wieczór Jasia i Małgosi”, który ma na celu stworzenie okazji do wspólnej zabawy oraz integracji młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli. Podczas tego wieczoru uczniowie reprezentują rodzicom i zaproszonym gościom własne prace w formie plakatów oraz zabaw, które wykonane są pod kierunkiem wychowawców i pedagogów szkolnych. Tematy prezentacji nawiązują do treści poruszanych w trakcie pracy nad zeszytami komiksowymi - stanowią ich rozwinięcie. Realizacja całego programu trwa od 6 do 8 tygodni.