Strona główna > Informacje > Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1.    Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 02 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
3. Ferie zimowe 10 - 23 lutego 2020 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 09 - 14 kwietnia 2020 r.
5. Egzamin ósmoklasisty 21 - 23 kwietnia 2020 r.
6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych    

14 października 2019 r.

02 - 03 stycznia 2020 r.

22 maja 2020 r. - festyn szkolny

12 czerwca 2020 r.

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
8. Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.