Strona główna > Informacje > Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1.    Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe 04 - 17 stycznia 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 01 - 06 kwietnia 2021 r.
5. Egzamin ósmoklasisty 25 - 27 maja 2021 r.
6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych    

14 października 2020 r.

12 - 13 listopada 2020 r.

21 maja 2021 r. - festyn szkolny

04 czerwca 2021 r.

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
8. Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.