Strona główna > Informacje > Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1.    Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01 września 2021 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2021 r.
3. Ferie zimowe 31 stycznia - 13 lutego 2022 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 14 - 19 kwietnia 2022 r.
5. Egzamin ósmoklasisty 24 - 26 maja 2022 r.
6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych    

02 - 03 września 2021 r.

07 stycznia 2022 r.

02 maja 2022 r. 

17 czerwca 2022 r.

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
8. Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.