Szkolna Liga Mistrzów

20 września 2019 godz. 20:14:19

Szkolna Liga Mistrzów

W ubiegłym roku, w ramach lekcji wychowania fizycznego, w klasach 4 rozpoczęłam realizację projektu Szkolna Liga Mistrzów. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie motywacji uczniów do większej aktywności fizycznej w czasie lekcji. Podczas zajęć uczniowie biorą udział w Testach Postępu Sprawności. Z 4 testów badających zwinność, szybkość, skoczność i siłę, sporządzana jest lista 10 najlepszych wyników, uzyskanych przez uczniów. Z tych wyników w każdym poziomie wyłaniani są rekordziści szkoły. W roku szkolnym 2019/2020 projekt będzie realizowany przez nauczycieli klas 4 i 5 Remigiusza Wiernickiego i Agatę Woźniak i kontynuowany do klasy 8. Nauczyciele wychowania fizycznego Beata Żmuda, Joanna Rzeczkowska i Radosław Kosacki przystąpią do projektu w kolejnych latach.

Na zdjęciu pierwsi Rekordziści Szkoły klas 4 w roku szkolnym 2018/2019.

Agata Woźniak