Konkurs plastyczny Anioł Bożego Narodzenia

5 listopada 2019 godz. 21:20:35

Konkurs plastyczny  Anioł Bożego Narodzenia

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Darłowie i Darłowskie Centrum Wolontariatu.

2. Koordynatorami konkursu są p. Justyna Tomczyk, p. Małgorzata Marek.

3. Konkurs rozpoczyna się 5 listopada 2019 r., i trwać będzie do 5 grudnia 2019r., (ogłoszenie wyników nastąpi 6 grudnia).

4. Cele konkursu:

- pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;

- rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych pobudzanie wyobraźni twórczej dzieci;

- twórcze spędzanie wspólnego czasu w gronie najbliższych, wspólne przygotowywanie świątecznych dekoracji.

5. Temat pracy konkursowej brzmi: Anioł Bożego Narodzenia.

6. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach:

- klasy I-III.

- klasy IV-VIII.

7. Praca konkursowa może mieć formę płaską lub przestrzenną wykonaną w dowolnej technice. Wskazane jest aby prace były wykonane rodzinnie.

8. Każdy z uczniów może przekazać na konkurs tylko jedną pracę.

9. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa.

10. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

11. Autorzy zgadzają się na publikowanie przez organizatora zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.

12. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

13. Prace prosimy dostarczać:

- w budynku na ul. Szkolnej - sala 12 (p. Ewa Filipek, p. Justyna Tomczyk) , sala 19 (p. Małgorzata Marek),

- w budynku na ul. Franciszkańskiej - sala 6 ( p. Justyna Tomczyk), sala 30 (p. Ewa Filipek).