Co wiemy MY na temat dopalaczy

13 grudnia 2019 godz. 20:56:20

Co wiemy MY na temat dopalaczy

W dniu 13 grudnia odbyło się spotkanie ze specjalistą d/s profilaktyki uzależnień p. Adamem Brulińskim. Uczniowie klas 7D, 7C, 8B, 8C i 8D zapoznali się z tematem „Co wiemy MY na temat dopalaczy i środków narkotycznych? Jak należy im się skutecznie przeciwstawiać?”. Uczniowie z zainteresowaniem i zaangażowaniem brali udział w tej nietypowej lekcji. Przekazane informacje poszerzą ich kompetencje w zakresie przeciwstawiania się presji grupy rówieśniczej i wiedzę na temat szkodliwości i negatywnych skutków zażywania dopalaczy i środków psychoaktywnych.