Zmagania z ekologią

12 grudnia 2019 godz. 19:31:33

Zmagania z ekologią

W grudniu w naszej szkole odbyła się szósta edycja szkolnego konkursu pt. „Zmagania z ekologią”. Tajniki tego bardzo ważnego zagadnienia tym razem zgłębili reprezentanci klas piątych. Musieli zmierzyć się z wieloma różnorodnymi zadaniami. Zagadnienia i pytania były ułożone tak, aby zdobyta wiedza mogła być wykorzystana w życiu codziennym, podczas wycieczek czy rodzinnych spacerów.

O miano najlepszych ekologów walczyło sześć dwuosobowych zespołów. Uczestnicy rozwiązywali krzyżówki, rebusy, wyjaśniali znaczenie ekoznaków, które umieszczane są na produktach czy ich opakowaniach, układali łańcuchy pokarmowe, obliczali, ile odpadów rocznie produkuje przeciętna 4-osobowa rodzina, grali w ekologiczne memory. Uczniowie wykazali się bardzo wysokim poziomem  wiedzy ekologicznej i przyrodniczej. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja, w której skład weszli: p. Barbara Kalinowska i p. Małgorzata Brzozowska. Po zaciekłej rywalizacji wyłoniono zwycięzców konkursu. I miejsce zajął zespół klasy V F w składzie: Adam Brzozowski, Bartosz Pomianowski, II miejsce klasa V E: Karolina Jacewicz, Damir Stolarczyk, III miejsce klasa V A: Łukasz Wożniak, Wiktor Łukaszewski.

Dzięki wsparciu Rady Rodziców wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, za co serdecznie dziękujemy. 

Organizator konkursu Monika Kosowska