Grant dla Ekodetektywów z „Trójki”

25 stycznia 2020 godz. 23:12:14

Grant dla Ekodetektywów z „Trójki”

W ostatnich dniach ogłoszono wyniki konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii na realizację projektów ekologicznych. Darłowska „Trójki” kolejny raz uzyskała akceptację jury i zdobyła 9999,02 zł na projekt pt. „Ekodetetktywi”.

Tegoroczna jubileuszowa X edycja konkursu Fundusz Naturalnej Energii realizowana przez GAZ-SYSTEM w partnerstwie z Fundacją „Za górami, za lasami” cieszyła się największym zainteresowaniem ze wszystkich dotychczasowych edycji. Łącznie wpłynęło 201 wniosków o dofinansowanie.

Fundusz Naturalnej Energii jest organizowany już po raz dziesiąty. Ideą konkursu jest wsparcie samorządów, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych w realizacji innowacyjnych projektów ekologicznych. W tym roku do rozdysponowania było 250 000 zł na terenie pięciu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Wnioskujący przesłali aż 201 wniosków o dofinansowanie inicjatyw podejmujących ważne tematy ekologiczne.

„10 lat Funduszu Naturalnej Energii to łącznie 189 nagrodzonych projektów, a co za tym idzie, setki beneficjentów na terenie całej Polski oraz realne korzyści społeczne i środowiskowe. Projekty nagradzane przez GAZ-SYSTEM były projektami ogólnodostępnymi dla mieszkańców 5 województw. Rekordowa liczba tegorocznych wniosków oznacza, że wsparcie finansowe GAZ-SYSTEM dla inicjatyw ekologicznych wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności” – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes zarządu GAZ-SYSTEM.

W tym roku jury konkursu zwracało uwagę na projekty, które wpływają pozytywnie na środowisko, ale także na takie, których realizacja przyczynia się do budowania postaw obywatelskich w obszarze ochrony przyrody i zmiany postaw na proekologiczne. Autorzy projektów podejmowali się praktycznych działań, które realnie przyczyniają się do oszczędzania wody czy zwiększania efektywności w zakresie gospodarowania odpadami. Jury wybrało finałowych 25 projektów - po pięć z każdego województwa. Oceniany był potencjał proekologiczny projektów, zasięg planowanych działań oraz innowacyjne podejście do potrzeb lokalnych.

W ramach projektu „Ekodetektywi” odbędą się pod kierunkiem Pani Moniki Kosowskiej, która aplikowała w konkursie, akcje ekologiczne takie jak Ekowalentynki, czy konkurs plastyczny dla przedszkolaków oraz zajęcia warsztatowe kreatywnego recyklingu, warsztaty ornitologiczne, czy zajęcia terenowe, podczas których uczestnicy będą rozpoznawać zaobserwowane gatunki ptaków i nagrywać wydawane przez nie dźwięki. Sprawdzą oni także stan czystości wody w Wieprzy, Bałtyku czy miejskim stawie.

Z niecierpliwością czekamy na wieści i relacje z realizacji poszczególnych działań.