Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach

29 stycznia 2020 godz. 22:28:15

Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach

„Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” to Wojewódzki Program Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków dla uczniów klas V-VII szkoły podstawowej. Głównym celem jest zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, w szczególności nowych

narkotyków, a także alkoholu i leków w niewłaściwy sposób przez osoby młode.

W bieżącym roku szkolnym program realizowany jest w klasach VII. Uczniowie, podczas lekcji z wychowawcą, zostali wprowadzeni do zagadnień programowych, a także omówili trudności pojawiające się w okresie dojrzewania, poznali swoje mocne strony , jak też sposoby radzenia ze stresem. Dnia 28.01.2020 r. odbyły się spotkania z przedstawicielami Policji i PSSE w Sławnie. Podczas 2-godzinnych zajęć „Zdrowie i substancje psychoaktywne” oraz „Jestem świadomy, czym są narkotyki, więc nie biorę!” uczniowie poszerzyli wiedzę z zakresu zdrowia, substancji psychoaktywnych, skutków zdrowotnych ich zażywania oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie pozyskali informacje dotyczące konsekwencji społecznych i prawnych, skali zjawiska w naszym województwie, sposobów postępowania Policji wobec osób nieletnich oraz pomocy osobom zagrożonym, jak też przeciwdziałania wystąpienia niekorzystnych zachowań. Z uwagi na zbliżające się ferie zimowe przedstawiciel Policji przybliżył tematykę bezpieczeństwa w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Koordynator B. Kalinowska