Zajęcia profilaktyczne dla klas VI

25 lutego 2020 godz. 22:02:04

Zajęcia profilaktyczne dla klas VI

Od listopada 2019 r. do końca stycznia 2020 r. uczniowie klas VI uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych dotyczących uzależnień. Spotkania, w formie dwugodzinnych warsztatów dla każdej klasy, poprowadziły panie psycholog  Karolina Kaczyńska i pedagog  Ilona Witkowska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Darłowie. Podczas szkolenia skupiono się nad różnymi rodzajami uzależnień, a szczególną uwagę poświęcono przyczynom i skutkom zażywania substancji psychoaktywnych. Uczestnikom uświadomiono, w jaki sposób substancje te przyczyniają się do zaburzeń biologicznych, emocjonalnych i poznawczych oraz jak destrukcyjnie wpływają na życie i zdrowie osób uzależnionych oraz ich otoczenia. Zajęcia promowały sposoby bezpiecznego  i zdrowego spędzania czasu wolny.

B. Kalinowska