Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!

30 sierpnia 2020 godz. 15:04:03

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!


Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone zgodnie z planem lekcji w obu budynkach szkolnych i na obiektach należących do szkoły.  Wszyscy uczniowie zostaną zapoznani z nowymi regułami zachowań na terenie szkoły podczas spotkań z wychowawcą, a Państwo w czasie zebrań z Rodzicami.


Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.


Dyrektor jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły. W związku z tym na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ wdrażane są   Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie. Bardzo proszę o zapoznanie się z tym dokumentem, który będzie wkrótce opublikowany w dzienniku Librus i ścisłe przestrzeganie.


Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez Wychowawców klas i Dyrekcję. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.


W tym trudnym dla nas wszystkich okresie bardzo ważna jest prawidłowa komunikacja, zrozumienie i cierpliwość, gdyż wszystko wokół zmienia się z każdą chwilą. Mile będą widziane pozytywne komentarze, ale i sugestie dotyczące bezpieczeństwa oraz usprawniania zarówno tradycyjnej jak i zdalnej pracy.


Szanowni Rodzice, Uczniowie bardzo prosimy, abyście zgłaszali swoje  wątpliwości, uwagi i pytania dotyczące organizacji edukacji w Waszej klasie do wychowawców korzystając z Librusa lub służbowych kont nauczycieli. Tworzymy je wpisując imię i nazwisko nauczyciela@sp3.darlowo.pl  np. jankowalski@sp3.darlowo.pl


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego wznawia swoją działalność  1 września 2020 roku. Cieszymy się, że będziemy mogli spotkać się z uczniami, oraz porozmawiać bezpośrednio z Państwem. 


Życzymy Państwu dobrego roku, a uczniom wielu sukcesów i radości z możliwości uczenia się. 

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Bożena Tatuśko

 

Wicedyrektorzy: 

Ewa Jaźwińska

Katarzyna Łusiewicz 

Justyna Tomczyk