Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2020

3 października 2020 godz. 18:01:35

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2020

W dniach 5 – 11 października obchodzimy Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2020

8 października 2020 – Dzień Świadomości Dysleksji

 

Od wielu lat październik jest miesiącem, w którym Europejskie Towarzystwo Dysleksji zaprasza do udziału w akcji społecznej, której celem jest przypomnienie, że są wśród naszych podopiecznych dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Dysleksja – jeśli już jest zdiagnozowana u dziecka, nie jest tylko jego problemem. 

Jak pomóc, jak właściwie odpowiadać na potrzeby dzieci dyslektycznych? – takie pytania stale zadają sobie nauczyciele, rodzice, specjaliści. Ale dzieci z dysleksją to nie tylko osoby z trudnościami w uczeniu się. Podobnie jak inni, mają swoje talenty, zainteresowania, unikalne umiejętności, które może nie zawsze dostrzegamy, a które warto odkrywać, by tym samym motywować ich do działania.

 

Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji trwać będą w okresie od 5 do 11 października. 

8 października, zgodnie z ustaleniami Europejskiego Towarzystwa Dysleksji, będzie szczególnie

wyróżniony jako Dzień Dysleksji.

 

Hasło na ten rok: Dysleksja inspiruje do (nie)zwykłych działań.

 

Celem naszej szkoły są działania, które będą tworzyły społeczność edukacyjną przyjazną uczniowi z dysleksją.

 

KONKURS

Serdecznie zapraszamy naszych uczniów do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym pod tytułem: SŁAWNY DYSLEKTYK.

 

Regulamin konkursu:

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie

Cele konkursu:

- solidaryzowanie się z osobami z dysleksją w związku ze zbliżającym się Europejskim  Tygodniem Świadomości Dysleksji, który obchodzimy w dn. 05-11.10.2020r.,

-  pogłębienie oraz promowanie wiedzy o specyficznych trudnościach w nauce,

-  wzbudzenie zainteresowania uczniów trudnościami osób z dysleksją,

-  kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji,

-  nauka właściwych postaw wobec osób z dysfunkcjami,

-  rozwijanie wyobraźni twórczej i ekspresji plastycznej.

Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VII.

Technika i forma prac - dowolna technika płaska (rysunek, malarstwo, plakat, wyklejanka, kolaż), format A3 lub A4.

Zdjęcie pracy należy przesłać do dn. 06.10.2020r. na nasz adres mailowy: konkurs.sp3.darlowo@wp.pl

Praca powinna posiadać dołączony opis: imię i nazwisko ucznia, klasa.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Kryteria oceny prac przez Jury:

-  wykonanie pracy samodzielnie - adekwatnie do wieku,

-  zgodność z tematem,

-  oryginalność pracy, pomysłowość, estetyka.

 

Wszystkie osoby, które wezmą udział w konkursie otrzymają punkty dodatnie z zachowania.

Ponadto osoby, których prace zostaną wyróżnione, otrzymają 6 z plastyki!

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dn.07.10.2020r.  Osoby wyróżnione zostaną powiadomione za pośrednictwem strony internetowej szkoły https://www.sp3.darlowo.pl/ oraz portalu facebook.

 

Dorota Borkowska

Paulina Chmielarz

Zespół ds. pomocy psychologiczno

-pedagogicznej i kształcenia specjalnego