Konkurs „Wokół symboli narodowych”

17 listopada 2020 godz. 18:50:16

Konkurs „Wokół symboli narodowych”

6 listopada w naszej szkole przeprowadzono VI Edycję konkursu „Wokół symboli narodowych”. W konkursie wojewódzkim ogłoszonym przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie wzięło udział 39 reprezentantów klas drugich oraz trzecich. Konkurs ma charakter cykliczny, a jego celem jest upowszechnienie i popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości historii Polski. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się ogromną wiedzą na temat symboli narodowych, ważnych wydarzeń historycznych, znajomością bohaterów narodowych i losów Baśki Murmańskiej.