Projekt ekologiczny „Postaw na Słońce”

18 marca 2021 godz. 17:19:18

Projekt ekologiczny „Postaw na Słońce”

Od października chętni uczniowie klas 7 oraz 8 biorą udział w ogólnopolskim projekcie ekologicznym dotyczącym odnawialnych źródeł energii „Postaw na Słońce”.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystanie OZE, ze szczególnym naciskiem na instalacje fotowoltaiczne. Dostrzegając wagę tematu, projekt patronatami honorowymi objęli: Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Klimatu.

Szkołę Podstawową nr 3 reprezentuje 10-osobowy zespół w składzie: Alicja Bobrowska (kl. 7g), Urszula Głażewska (kl. 8c), Łucja Kaczyńska (kl. 7e), Aleksandra Leska (kl. 7b), Marceli Lubowiecki (kl. 7g), Nikola Szypulska (kl. 8c), Oliwia Wodyk (kl. 8c), Kacper Kasprzykowski (kl. 7b), Paulina Adamska (kl. 7f), Hanna Bagnucka (kl. 7c).

Na projekt składają się dwa etapy. Uczestnicy projektu ukończyli już I etap konkursu badawczego, zdobywając rzetelną i obszerną wiedzę na temat energetyki, Odnawialnych Źródeł Energii i fotowoltaiki. Przed nimi kolejny etap, w którym przygotują projekty mikroinstalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych i budynków szkolnych oraz przekażą swoją wiedzę pozostałym uczniom w szkole i mieszkańcom swojej miejscowości.

Marta Sołtan