Jak ćwiczenia fizyczne wpływają na mózg?

28 marca 2021 godz. 14:33:47

Jak ćwiczenia fizyczne wpływają na mózg?

Dużą część obchodów Światowego Tygodnia Mózgu została poświęcona na aktywność fizyczną usprawniającą procesy myślowe, poprawiającą stan zdrowia psychicznego i rozwijającą hipokamp odpowiedzialny za zdolności poznawcze. Po raz kolejny obchody były okazją do zwrócenia uczniom - na lekcjach wychowania fizycznego - uwagi na zweryfikowanie swojego dotychczasowego trybu życia w kontekście swojego zdrowia i potrzeb swojego mózgu. Wiele uwagi zostało poświęcone na pokazanie zasobu ćwiczeń fizycznych stymulujących pracę mózgu, treningu mózgu (ćwiczenia na dobrą pamięć), technik medytacyjnych, relaksacyjnych, technik ułatwiających zapamiętywanie. Treningi dla mózgu cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.

Powyższe działania były szczególnie ważne, utrwalały wiedzę uczniów w tym zakresie. Wskazywały, że aktywność fizyczna i umysłowa jest dla mózgu konieczna.

Oby nasz mózg zaskakiwał nas zawsze w pozytywnym wymiarze.

B. Żmuda