Terenowa lekcja biologii

28 czerwca 2021 godz. 17:59:53

Terenowa lekcja biologii

Już niedługo wakacje i czas odpoczynku. Jednak dociekliwy uczeń potrafi uczyć się nie tylko w klasie, ale także poprzez uważną obserwację otoczenia. Klasy piąte przez ostatnie miesiące zdobywały wiedzę o budowie i znaczeniu roślin, dlatego też ostatnią lekcję poświęciliśmy na bezpośredni kontakt z florą najbliższej okolicy. Uczniowie za pomocą aplikacji Atlas roślin rozpoznawali drzewa, krzewy i rośliny zielne w otoczeniu szkoły. Niektórzy już założyli e-zielnik, w którym będą kolekcjonowali zdjęcia rozpoznanych roślin. Polecamy aplikację do tworzenia własnych zbiorów, aby w nowym roku szkolnym pochwalić się nimi na lekcji biologii - nagroda gwarantowana!

Małgorzata Brzozowska